Gå til hovedindhold

Brug grubletegninger til at skabe engagement og forundring

Grubletegningerne skal vække interesse, skabe diskussioner og stimulere eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

På tegningerne er nogle børn samlet omkring et naturvidenskabeligt fænomen. Et af børnene stiller spørgsmål eller problematiserer en hændelse. De andre børn kommenterer spørgsmålet med hver deres idé.

Tegningerne har ikke nødvendigvis ét rigtigt svar. I flere tilfælde bliver det eneste fornuftige svar: "det afhænger af.....".

Grubletegninger

  • Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte
  • Illustrerer forskellige synsvinkler
  • Stimulerer til argumentation og diskussion
  • Fremmer deltagelse og engagement
  • Hjælper eleverne med at formulere deres egne spørgsmål
  • Kan danne udgangspunkt for elevernes egne undersøgelser
  • Fremmer anvendelse af naturfaglige forklaringer i hverdagssituationer
  • Fremmer sprogudvikling og forståelse
  • Kan anvendes ved opsummering af et emne


Grubletegninger fremmer naturfaglig forståelse. Hver grubletegning er suppleret af en kort tekst med idéer til yderligere aktiviteter, der kan hjælpe med til at afklare den aktuelle problemstilling. Desuden er der en videnskabelig forklaring på det fænomen, der præsenteres i den pågældende grubletegning.

Grubletegninger kan bruges til at fremme og udvikle elevernes naturfaglige forståelse blandt andet ved at stille spørgsmål, som eleverne ikke havde tænkt eller reflekteret over. Grubletegninger kan bruges til at afdække elevernes usikkerheder og hverdagsforestillinger.

Grubletegninger er også velegnede til at identificere egne hverdagsforestillinger. Som en del af forberedelserne til undervisningen kan man bruge dem til at reflektere over sin egen forståelse.
 

Herunder finder du ti emnebaserede samlinger af grubletegninger