Gå til hovedindhold

Find aktiviteter til undervisningen med udgangspunkt i 5E-modellen

En måde at stilladsere det undersøgende arbejde på er ved at bruge 5E-modellen. Den er opdelt i fem faser: engagér (engage), undersøg (explore), forklar (explain), udvid og bearbejd (elaborate) samt evaluér (evaluate).

I undervisningen er de fem faser knyttet tæt sammen og bør gennemføres i den nævnte rækkefølge. Evaluering er placeret midt i modellen for at tydeliggøre, at evaluering foregår i alle faser af undervisningen. 5E-modellen kan understøtte din planlægning, gennemførelse og vurdering af dine elevers undersøgende arbejde og gøre arbejdet med det undersøgende arbejde mere målrettet. Læs mere om 5E-modellen her

 

 

Engagér (engage)

Via små aktiviteter aktiveres elevernes forforståelse, deres interesse fanges, og der skabes et læringsbehov i forhold til det tema, der arbejdes med. Fasen er central for elevernes videre læring og bør altid indlede et tema eller en lektion.

Forslag til aktiviteter:


Undersøg (explore)

Med udgangspunkt i forundring eller problemstillinger opstiller eleverne små hypoteser, som de undersøger på forskellige måder. De indsamlede resultater registreres systematisk.

Forslag til aktiviteter:

 

Forklar (explain)

Eleverne kommunikerer deres nye viden og færdigheder ved at beskrive, argumentere og forklare. Elevernes forståelser bliver eksplicitte, og læreren bidrager med at introducere nye ord, begreber og modeller og udfordre elevernes forståelser.

Forslag til aktiviteter:

 

Udvid og bearbejd (elaborate)

Eleverne arbejder videre med deres problemstillinger og relaterer dem til andre sammenhænge. De kan lave nye undersøgelser, læse, se film osv. Læreren hjælper med at bygge bro til andre dele af faget.

Forslag til aktiviteter:

 

Evaluer (evaluate)

Evaluering forstås både som elevernes og lærerens løbende og afsluttende evaluering. Evaluering er derfor integreret i alle faser af undervisningen. Hensigten er, at eleverne får feedback, som støtter deres læring i forhold til de opsatte mål.

Forslag til aktiviteter: 

  • Mundtlig Skriftlige og digtitale præsentationer
  • Samtale med udgangspunkt i 'produktive spørgsmål'
  • Logbog/portefølje.