Workshop

Workshop 5

Materiale, noter m.v. fra workshop 5

Workshoppen blev afholdt d. 27. april 2022 i Nyborg

Programpunkter og indhold

Mødet blev indledt med Aabenraa og Furesø kommuner, der på skift præsenterede deres naturfagsindsats i et klimaperspektiv. Punktet blev gennemført med inspiration fra metoden “Reflekterende team” så den ene kommune reflekterede over den anden kommunes oplæg og de øvrige kommuner lyttede med på refleksionerne - og gjorde deres egne. Noterne fra alle dem der kun havde adgang til at lytte findes som en selvstændig fil.

Næste punkt var en kort statusrunde for de otte kommuner i forhold til deres proces med at forankre naturfagsindsatsen i kommunen.

Efter frokost var det tid til at arbejde i kommuneteams med mulighed for sparring fra Den Grønne Rygrad og Astra.

Dagen blev afsluttet med nyt fra Den Grønne Rygrad og Astra og et udtrykt håb om, at deltagernes kommunale naturfagskoordinator eller en anden kommunal repræsentant vil formidle erfaringer og resultater på de kommunale naturfagskoordinatorers årsmøde den 5. og 6. oktober 2022 i Sorø.

astra girl
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content