Voksen viser en poster frem

Workshop 4

Materiale, noter m.v. fra workshop 4

Workshoppen blev afholdt d. 9, november 2021

Programpunkter og indhold

På baggrund af ønsker fra deltagerne i UdviklingsRummet skulle workshop 4 give rum til at arbejde i egne kommuneteams, sparre med de øvrige deltagere og få adgang til vejledning fra Astras konsulenter både i forhold til generelle forhold og lokale forhold i landets forskellige regioner.

09.30 Velkomst og program
09.45 Siden sidst
10.00 Institutionalisering og mulige virkemidler (Fagligt oplæg)
10.30 Arbejde i Kommuneteams I
12.00 Frokost
13.00 Sparring og videndeling på tværs
14.00 Arbejde i kommuneteams II (90 minutter)
15.45 Fælles afslutning

astra girl

Fagligt oplæg og sparring

Det faglige oplæg fokuserede på hvordan forandringer institutionaliseres og indlejres i organisationen. I punktet "Sparring og videndeling på tværs" blev gennemført to runder, hvor deltagerne individuelt eller sammen med kolleger fra kommunen valgte et emne, som de ønskede at videndele om eller få sparring på.

Herunder findes links til de gennemgående slides fra workshoppen samt til et overblik over redskaber til organisatorisk forankring udviklet i Astra - primært i forbindelse med netværket for kommunale naturfagskoordinatorer.

Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.