Deltagere til et arrangement i samtale

Workshop 3

Internat med fokus på brugere

Workshoppen blev afholdt d. 23. til 24. august 2021.

Workshoppen gennemførtes som en øvelse i brugerinddragelse med Jammerbugt Kommune som case. Med afsæt i interviews med 15 "brugere" fra Jammerbugt, udviklede deltagerne anbefalinger til en naturfagsstrategi for Jammerbugt Kommune, herunder anbefalinger til en proces for udvikling af strategien. Deltagernes bud på anbefalinger blev afslutningsvis formidlet til et panel af ledere og politikere fra Jammerbugt Kommune.

astra girl

Overordnet program

  • Introduktion til brugercentreret design
  • Indsamling af information fra elever, lærere, skoleledere m.v. i Jammerbugt Kommune.
  • Bearbejdning af information og udarbejdelse af løsningsforslag.
  • Præsentation for et panel af ledere og beslutningstagere fra kommunen.
  • Generel videndeling og sparring mellem deltagerne.
astra girl

Personlig forberedelse

Inden workshoppen blev deltagerne opfordret til at orientere sig i diverse materiale relateret til Jammerbugt Kommune. Se bilag i boksen til højre under Bilag/Materiale til personlig forberedelse.

Efterbearbejdning

Efter internatet forventes deltagerne at have fået inspiration til hvilke "brugere" i deres egen kommune de med fordel kan inddrage, hvornår og hvor meget. Hvis der ønskes synergi mellem naturfagsudvikling og kommunens klimaindsatser, kan mulige "brugere" også være kommunens klimamedarbejdere i medfør af DK2020. Se mere i boksen til højere under "Materialer fra mødet".
Kommunernes UR-teams kan hente inspiration i dette forslag til skabelon for en “Plan for inddragelse” samt i skemaet “Refleksion over samarbejde”. Begge dokumenter er inspireret af redskaber fra projektet “Samskabt styring”.

Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.