Mine Færdigheder
Web designer 50%

Materiale, noter m.v. fra workshop 6

Workshoppen blev afholdt fysisk ved Musholm Ferie – Sport - Konference, Musholmvej 100, Korsør

Workshoppens mål

 • at hver UR-kommune afprøver deres pitch og poster til Slutseminaret og får feedback
 • at opsamle UR-kommuners erfaringer fra deres strategiproces - bl.a. succesoplevelser og opmærksomhedspunkter. Erfaringerne fastholdes i en indtastningsskabelon og bruges i et erfa-ark fra UR til Slutseminarets deltagere
 • at drøfte og aftale UR-koordinatorers rolle i formidlingen af indvundne erfaringer ved UR’s Slutseminar
 • at aftale tidsplan for UR-kommuners “strategi-produkter” til formidling på UR’s forside
astra girl

Noter fra punkter på workshoppens program

Hvor klar er vi til at dele med andre ved Slutseminaret?
Den fælles status i score-skema viste bl.a., at alle 11 kommuner ville være klar med et skriftligt “strategi-produkt” til offentliggørelse pr. 1.10.19 og have en politiker med i deres delegation til Slut-seminaret.

Pitch og poster-sessionen ved Slutseminaret
Efter de parallelle afprøvninger og feedback var der erkendelse af, budskabet i pitchen skal være meget enkelt (6 kl. niveau?!) - tilhørerne kan jo selv spørge til detaljer i den efterfølgende dialog. Desuden vil deltagere/tilhørere før Slutseminaret have mulighed for at forberede sig via UR-kommunernes materialer på UR-hjemmesiden.

Vedr. pitch og poster var der enighed om:

 • at forenkle pitchens tema til: 
  “Vores naturfagsstrategi og dens værdi kommunens udvikling”
 • at fastholde den foreslåede fempunkts disposition fra arbejdsbilaget - dog med frihed til fortolke de fem punkter.
 • at fastholde konceptet med 3 parallelle runder a’ 20 min. ved 11 cafeborde,
 • at forlænge tiden til pitch, så forholdet bliver 4 min. pitch og 16 min. dialog,
 • at åbne for en større poster end A2 (420 × 594mm) blot det accepteres, at posteren evt. må opklæbes på væg i stedet for på en poster-holder. (Mødestedet har kun syv store “poster-holdere” på 600X800mm). NB - todimensional og "unplugged" poster.
 • kommunen bestemmer selv, om den på sit cafe-bord evt. vil lægge printede naturfagsstrategier til uddeling.
astra girl

Hvilke UR-erfaringer er værdifulde for andre kommuner?

I makkerpar indtastede UR-kommunerne deres erfaringer i et fælles Google-dokument med et spørgeskema. Erfaringerne vil blive brugt direkte i en uformel publikation, som skal formidle UR-kommunernes opsamlede erfaringer fra deres strategiproces til andre kommuner før Slut-seminaret og efter.
Ved workshoppen var der ikke ideer til yderligere kategorier af UR-erfaringer, som kunne være relevante at opsamle.
Det fælles Google-dokument med spørgeskema vil være åbent for indtastninger til og med 13.9.19. 
(UR-koordinatorerne vil få den endelige UR-publikation til gennemsyn før offentliggørelse).

astra girl

“Strategi-produkter” til formidling på UR’s forside - hvilke og hvornår?

Før Slut-seminaret:

 • Kommunens naturfagsstrategi (evt. blot udkast eller disposition)
 • En uformel publikation bestående af et generelt fakta-ark om UR-kommuner og en tabel med UR-kommunernes opsamlede erfaringer fra deres strategiproces
 • Kontaktperson i UR-kommunen - typisk kommunens naturfagskoordinatoren.

Efter Slut-seminaret suppleres:

 • Foto af hver UR-kommunes poster 
astra girl

Proces for invitation af kommuner til Slut-seminaret?
En generel invitationsmail til kommuners hoved-mail bør stiles til såvel formand for B&U-udvalg som det ansvarlige direktionsmedlem,
NB. Husk at orientere kommunens naturfagskoordinator ved udsendelse af invitationen.

UR-kommuners rolle ved Slutseminaret og efter?
Under Slutseminarets gennemførelse:
Alle UR-kommuner er medværter ved Slutseminaret og sender en delegation bestående af en politiker, evt. en forvaltningsleder og UR-koordinatorer. Som udgangspunkt er kvoten for delegationen fire personer. Ved Slutseminaret vil UR-kommunernes deltagere få et kendetegn, så de er lette at kende for andre kommuners deltagere - f.eks. et navneskilt i en anden farve.
Hver UR-delegation aftaler forlods deres indbyrdes rollefordeling, dels ved formiddagens Pitch&Poster-session dels ved eftermiddagens debat naturfagsstrategiers relevans. Det forventes, at alle i delegation kender kommunens naturfagsstrategi så godt, at de kan optræde som “ressourceperson” ifht. andre kommuner. Herudover har delegationernes medlemmer særlige roller som “bordvært/ordstyrer”, “pitch’er” og “tidsholder” til indbyrdes fordeling. M.h.t. politisk forankring af naturfagsstrategier anbefales størst mulig involvering af delegationens politiker.

Efter Slutseminaret
På workshoppen afklarede vi, at hver UR-koordinator/kommune suverænt afgør i hvilket omfang, de vil medvirke i en evt. opfølgning på UR. 

Der blev udtrykt interesse for, at Astra:

 • tager initiativ til en fælles status på UR-kommunernes naturfagsstrategier, gerne med en dagsorden, som UR-kommunerne selv har lavet. Måske et “OpfølgningsRum”, der f.eks. kunne udbygge kommunale naturfagsstrategier til at omfatte såvel dagtilbud som ungdomsuddannelser,
 • involverer UR-kommuner i at udpege kommunale udfordringer, der kan sættes i spil ved møder for naturfagskoordinatorer,
 • stimulerer synergier i at kortslutte vest- og østdanske kommuners naturfagskoordinatorer. 

Alle gav accept af at optræde som kontaktperson til UR-kommunens naturfagsstrategi på UR-hjemmesiden - i princippet bør kontaktpersonen være kommunens naturfagskoordinator.

astra girl

Tidsplan og -frister

SlutseminareT

 • 13.9.2019

  Google-dokument til indtastning af UR-kommuners erfaringer lukker

 • 1.10.2019

  Frist for UR-kommuners indsendelse af “strategi”-produkter til UR-WEB-side

 • 7.10.2019

  Invitationer udsendes

 • 1.11.2019

  Frist for UR-kommuners tilmelding af delegationer

 • 14.11.2019

  Frist for øvrige kommuners tilmelding

 • 19.11.2019

  Tilmeldte bekræftes med program og deltagerliste

 • 27.11.2019

  Kl. 10.30 skal UR-kommuners posters være ophængt i plenumlokalet

  Hjemmeopgave før workshop 6

  Workshoppen er bl.a. fælles forberedelse til UR-slutseminarets første programpunkt:

  Vores naturfagsstrategi og dens værdi for andre af kommunens strategier
  “Markedsplads” med parallelle præsentationer og drøftelse af 11 kommuners naturfagsstrategier over tre runder a’ 20 min., 3 min. pitch og posters på cafeborde.

  Til workshop 6 skal hvert koordinatorteam derfor have forberedt:

  1. en “prototype” til den 3 min. pitch, som egen kommunes delegation skal bruge.
   Som “dogmeregel” skal prototypen følge dispositionen i arbejdsbilag 1. 
  2. en første skitse til en poster, der skal bruges sammen med pitchen.
   Der er kunstnerisk frihed - blot skal den endelige poster være  max 420 × 594mm (A2), todimensionel og "unplugged" 

  som de kan afprøve og få andre teams' feedback på.

  Konsulent Flemming Sjølin Bauer

  Flemming Sjølin Bauer

  Konsulent

  Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

  Modtag Astras nyhedsbrev

  Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.