Materiale, noter m.v. fra workshop 5

Workshoppen blev afholdt fysisk ved Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg (OBS: Sti fra Nyborg Station)

Workshoppens mål

 •  at kommunerne med afsæt i hjemmeopgaver får checket, om de har overvejet alle relevante indsatser i deres naturfagsstrategi

 • at kommunerne får inspiration til at beskrive deres naturfagsstrategi i en kommunal og national kontekst, (2x indlæg og hjemmeopgave 1 og 2)

 • at koncept for UR’s Slutseminar drøftes og aftales

 • at afstemme forventninger til workshop 6, den 5.9.19

Program

Workshoppens program var udviklet på grundlag af ønsker og behov fra workshop 4, herunder ønsker om "skrive-tid" i de respektive teams.

astra girl

Noter fra punkter på workshoppens program

Check-in og planlægning af workshop
Grundig check-in gav baggrund for at sparre med hinanden og næsten "fuld tavle" - se foto øverst og delte materialer i boksen til højre.

Indlæg 1: Refleksioner over Nyborg Kommunes pragmatiske tilgang til naturfagsudvikling - bredt forstået.
Hvad har egentlig været “motorer/drivere” i udviklingen? Hvad har virket og hvilke udfordringer udestår?
v. Pæd/adm. konsulent, Mette Helding Madsen, Skole- og Kulturafdelingen
Nyborg Kommune - se fem flipovers

Indlæg 2: Hvad kan arbejdet med naturfag og UNESCO bruge hinanden til?
v. Generalsekretær Anna Enemark, UNESCO-nationalkommissionen
- se præsentation

Programskitse til UR-Slutseminar 27.11.19
Mødet gav input til færdiggørelse af et program, som vil opleves attraktivt for politikere fra såvel UR-kommuner som øvrige kommuner. Blandt pointer med direkte konsekvens for programmet var:

 • Emnet til erfaringsdeling mellem UR-kommuner og andre kommuner skal være bredt a la: "Hvordan har udvikling af vores naturfagsstrategi givet værdi for andre af kommunens strategier?"
 • Det er nødvendigt med et "trækplaster"
 • Mødets input var:
  generel bekymring for at kunne få de lokale politikere med
 • kommunernes politiske pitch kunne fint handle om naturfagsstrategiens samspil med og bidrag til kommunens øvrige politikker og planer,
  - for politikere er det vigtigt, at få presse på de 11 kommuners bidrag og indsats. (Invitation af TV og skreven presse)
 • kunne man invitere f.eks. ministre, folketingspolitikere og Danmarks Lærerforening til at lytte?
 • landspolitikere må ikke tage rampelyset fra kommunerne, hvor strategierne skal realiseres og sømmene slås i
 • forslag om, at både DLF og 0-6 års området inviteres med som dem, der også skal være med realisere planerne lokalt
 • forslag om, at man som til Midtvejsseminaret har en indflyvning, som nævner de nationale planer og strategier, som realiseres med de kommunale strategier (bl.a. Naturvidenskabsstrategi og Teknologipagt)
 • “Sponsor” til arrangementet, evt. fonde, som også vil kunne tiltrække politikere,
 • har programmet har det rette trækplaster (Indhold eller personer) for de naturfagskoordinatorer og kommuner, som ikke har været med i UdviklingsRummet og som vil være gæster til Slutseminaret?
 • Vi skal huske naturfagsstrategiernes bidrag til opfyldelse af FNs 17 Verdensmål.

Fra hver UR-kommune forventes deltagelse af et team bestående af en kommunalpolitiker og/eller en forvaltningsleder samt UR-koordinatorer. Det anbefales at få reserveret Slutseminaret i de relevante kalendere.

Forventninger til indholdet af workshop 6 den 5.9.19
Workshop 6 bliver den sidste inden Slutseminaret og skal derfor bruges til at koordinere og forberede UR-kommunernes formidling ved Slutseminaret. På mødet var der accept af, at UR-kommunernes formidling kommer til at foregå på markedsplads med 11 parallelle postersessioner og en tilhørende pitch over emnet: "Hvordan har udvikling af vores naturfagsstrategi givet værdi for andre af kommunens strategier?"
Som hjemmeopgave før workshop 6 vil der være udkast til en 3 min. pitch og en poster, der kan tjene som "arbejdsmateriale".
Workshop 6 skal desuden udnyttes til at opsamle UR-kommuners erfaringer fra UR-forløbet, der kan være til gavn for andre kommuners fremtidige strategiudvikling.

Mødet gav følgende input til programmet for workshop 6:

 • vi mangler et forum (f.eks. Facebook-gruppe), hvor UR-kommuner kan dele indbyrdes og hvor nye koordinatorer i fremtiden tilgå noget af alt det, UR-kommunerne har arbejdet med,
 • brug for makkeropsamling mellem UR-kommuner to og to, hvor man kan sammenligne indhold og form på planer/strategier,
 • vigtig at erfarne og mindre erfarne koordinatorer blandes og taler sammen, fordi man aldrig kan nå at læse alt det, der bliver skrevet af kloge ord (opsamlinger, erfaringer og produkter),
 • forslag om opsamling på kommunernes erfaringer (succesoplevelser) fra processen frem til den endelige handlingsplan/strategi, evt. suppleret med erfaringer fra pludseligt ændrede forudsætninger undervejs (opmærksomhedspunkter).
astra girl

Hjemmeopgaver før workshop 5

 1. Kommunens naturfagsstrategi bør spille sammen med og understøtte andre indsatser i kommunen - men hvilke?
 2. Indsatser i kommunens naturfagsstrategi kan spille sammen med beslægtede nationale indsatser - men hvilke?

Kommuners bud på indsats til en "ønsket virkning"

Desværre var det ikke alle, der kunne bidrage med et bud.

Blandt udvekslede dokumenter

Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.