Materiale, noter m.v. fra workshop 4

Workshoppen blev afholdt fysisk ved Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

 

Noter fra punkter på workshoppens program

A) Midtvejsseminarer - nåede vi i mål?
Koordinatorerne vurderede, at seminarerne havde fremmet de deltagende politikere og lederes opbakning til strategiudvikling - men - indlæggene havde ikke givet den forventede indsigt i kommunale naturfagsstrategiers mulige samspil med National naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten. Det ajourførte "score-skema" vidner om, at UR-koordinatorerne efterhånden har sikret sig politisk og ledelsesmæssig opbakning til strategiudviklingen.

B) Nationale udfordringer og anbefalinger som checkliste for kommunale naturfagsstrategier
- se Elzebeths slides fra deltagerbidrag, der bl.a. har henvisning til kortlægning af 13 forandringsteorier for bl.a. kapacitetsopbygning, lærere, elever.  Se også artikel om skolelederes rolle i naturfagsudvikling side 6 i PLENUM.

C) Kvalificering af indsendte forslag til tidsplaner og dispositioner for strategier
De indsendte svar på hjemmeopgaver gav grundlag for frugtbar sparring og lover godt for de begyndende strategiformuleringer. Se hjemmeopgaver nederst, og svar på hjemmeopgaver i boksen til højre.

D) Hvad vil gøre UR’s to resterende workshops mest værdifulde for UR-koordinatorer?
Timing af koordinatorernes skriveproces samlede interessen sig om workshop 5 og behovet for at udvide den til et døgnforløb fra 5.-6.3.19. Ud over god tid til gensidig sparring på strategitekster blev der formuleret en række behov og ønsker som vil indgå i programlægningen.

E) UR-koordinatorers mest presserende udfordringer ved udvikling af naturfagsstrategi?
Deltagerne gav hinanden sparring på følgende fem udfordringer:

 1. Hvordan involverer vi de relevante aktører i div. grupper (Styre-, netværks-, bruger-)?
  /Odsherred.
 2. Etablering og brug af fagudvalg i strategiprocessen - hvordan? /Fredericia.
 3. Ejerskab til naturfagsstrategien - hvordan skabes det? /Sorø.
 4. Måltal - politikernes ned igennem sammenhæng og konkret undervisning? /Kalundborg.
 5. Inspiration til brug af de 17 verdensmål - som driver? /Fredericia.
  NB. UNESCO har det globale ansvar for verdensmål 4 og har desuden formuleret læringsmål for alle 17 verdensmål. For hvert verdensmål er der delmål. Delmål 4.7 involverer især naturfag - se indikatorer hos Danmarks Statistik, som er grundlag for den årlige rapportering til Folketinget og FN. 
astra girl

Hjemmeopgaver før workshop 4

A) Gør midtvejsstatus for jeres udviklingsproces - hvad har I nået og hvad mangler I?
Status bør bl.a. indeholde:

 • udviklingsprocessens organisering - har vi involveret de rette? og skal organiseringen med f.eks. styre-, netværks- og følgegruppe justeres?
 • udviklingsprocessens tidsplan - hvad skal vi nå og hvornår, inden en politisk vedtaget naturfagsstrategi kan være klar til deadline: 21.11.19?

B) Skitsér en disposition til jeres strategi. 
Hent gerne inspiration fra andres strategier - se f.eks. links nederst på UR-forsiden.

I alt max 2 A4-sider sendes til Hans før 9.11.18 
(Notér også gerne behov for input fra UR i den sidste halvdel af UR-forløbet)

Opgørelse af svar fra teams på spørgeskema om workshop 4

Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.