Materiale, noter m.v. fra workshop 2

Workshoppen blev afholdt fysisk på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Workshoppens mål

  • at øve metode til at få sammenhæng mellem ønskede virkninger, mål og aktiviteter i en naturfagsstrategi,
  • at give rum for feedback på presserende udfordringer i strategiudviklingen,
  • at aftale et “produkt”, der kan forberede politikere til at deltage i Midtvejsseminar.
astra girl

Noter fra punkter på workshoppens program

1) Indlæg: Om at sætte mål for og måle resultater af en kommunal naturfagsstrategi.
Olga Trolle fra IND, Københavns Universitet, brugte denne præsentation.

2) Gruppeøvelse: Analyse: En naturfagsstrategis “ønskede virkninger”?
I fire grupper tog deltagerne afsæt i svar på deres hjemmeopgave A) - se boksen til højre. 
Grupperne brugte øvelsesvejledning og skabelon til indsatsteori, som Olga Trolle havde udarbejdet. 
Først opstillede grupperne indsatsteorier for en selvvalgt virkning med gule sedler. Derpå formulerede de tegn (blå sedler) og succeskriterier (grønne sedler)
Se foto af resultater fra gruppe Agruppe Bgruppe C og gruppe D samt Olga's eksempel på en færdig indsatsteori
De fire grupper afrapporterede i plenum med en pitch.

3) UR-koordinatorers aktuelt mest presserende udfordring ved udvikling af naturfagsstrategi?Deltagerne formulerede og behandlede syv udfordringer over to runder
Der var forslag om, at alle næste gang formulerer en udfordring hjemmefra.

4) Afrunding
Deltagerne kommenterede kort et forslag til emner ved Midtvejsseminaret - vigtigt, at programmet er interessant for de deltagende politikere.
Skriftlige produkter til forberedelse af politikere før Midtvejsseminaret kan være en renskrift af en indsatsteori for en udvalgt virkning af en naturfagsstrategi samt en liste over kræfter, der henholdsvis fremmer og hæmmer forandring af den naturfagsundervisning, som børn og unge i kommunen oplever.

astra girl

Hjemmeopgaver før workshop 3

A) Som opfølgning på workshop 2 skal I udvælge een "ønsket virkning" og “renskrive” en indsatsteori for den med tegn og succeskriterier, der kan bruges til evaluering.  
Noter gerne overvejelser om, hvordan evalueringen kan formidles til det politiske udvalg i kommunen.
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18

B) Nu har hvert team arbejdet med naturfagsstrategien i over et halvt år. Lav en liste over kræfter, som I mener henholdsvis fremmer og hæmmer forandring af den naturfagsundervisning, som børn og unge i kommunen oplever  (Marias rejse). Listen tjener som forberedelse af en workshopøvelse i kraftfeltanalyse.
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18.

C) Overvej hjemmefra en "lille succes" og en "presserende udfordring" fra strategiudviklingen, som teamet gerne vil dele ved workshop 3.

Kommuners bud på hjemmeopgaven A

Desværre var det ikke alle, der kunne bidrage med et bud.

Opgørelse af svar fra teams på spørgeskema om workshop

Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.