Materiale, noter m.v. fra workshop 1

Workshoppen blev afholdt fysisk på Musholm Ferie – Sport - Konference, Musholmvej 100, Korsør

Workshoppens mål

  • at få styr på interessenter i en kommunal naturfagsstrategi, deres organisering og håndtering,
  • at overveje, hvordan en naturfagsstrategi bliver værdifuld for ledere i styrings- og uddannelsesregi,
  • at indkredse et “produkt”, der er velegnet til at drøfte med politikere ved Midtvejsseminar
astra girl

Noter fra punkter på workshoppens program

1. Indlæg: Hvordan gøres en kommunal naturfagsstrategi til et værdifuldt værktøj for skoleledere?

Anette Jensen, Skolechef i Vejle indtil 30.4.17, brugte denne præsentation og fremhævende:

”Skolen flytter sig ikke fordi det er sagt eller skrevet, men først i det øjeblik skolens medarbejdere ændrer praksis. Uden lærernes læring flytter vi ikke noget som helst. Skolens ledelse bliver dermed nøglepersonerne i denne praksisændring. For først når ledelsen tør åbne døren til forandring – først i det øjeblik ændres praksis.”

En kommunes naturfagsstrategi bliver kun et værktøj for skoleledere, hvis forvaltningen giver skolelederne et ansvar for naturfagsstrategiens implementering og følger op herpå.

2) Øvelse med interessentanalyse i fire grupper

Organisering af strategiudvikling - hvordan?

Med afsæt i svar på hjemmeopgaven gennemførte deltagerne en interessentanalyse for en selvvalgt kommune.

Se foto af resultater for

 

3. UR-koordinatorers aktuelt mest presserende udfordring ved udvikling af naturfagsstrategi?

Følgende aktuelle udfordringer blev adresseret og drøftet:

  • Vejle lancerer ny naturfagsstrategi 19.4.18 - hvordan følger NFK op? /Line, Vejle (Se dialognoter)
  • M i STEM - hvad kan det bruges til? /Charlotte & Jesper, Fredericia (Se dialognoter1 og dialognoter2)
  • Bred forankring - ikke personbåret - hvordan? /Camilla, Kalundborg (Se dialognoter)
  • Hvilke “store motorer” findes (i en kommune) og hvordan gives de en aktiv rolle i understøttelse af en naturfagsstrategi? /Anne Vibeke, Vejle (Se dialognoter)
  • Hvordan får vi sat naturfag på dagsordenen (hos politikere og fagcenter m.fl.) og får skabt forståelse og forankring? /Katja, Odsherred (Se dialognoter)
astra girl

Hjemmeopgaver før workshop 2

A) Skitsér den “ønskede situation på naturfagsområdet” i kommunen som virkninger af naturfagssstrategiens implementering:

  • hvad skal strategien i sidste ende føre til?
  • hvilke forandringer og positive konsekvenser skal målgruppe(r) mærke?

Produktkrav: Max. 1 A4-side indsendes pr. 1.6.18. til deling. Læs mere i slides_m._hjemmeopgave fra workshoppen

Links til supplerende baggrundsmateriale:

astra girl

B) Orientér den ansvarlige for kommunens planstrategi, så naturfagsstrategien bliver indtænkt i planstrategien og opnår synergi med beslægtede tiltag.

C) Udvælg en politiker og evt. en forvaltningsleder, der skal deltage i Midtvejsseminar og reserver datoen i deres kalender (Sjælland 11.9.18 og Jylland 12.9.18 kl. 12-17).
Invitationsproceduren vil senere være, at UR-koordinatorer får et invitationsbrev med program, som de kan bruge som formel invitation.

Kommuners bud på hjemmeopgaven

Desværre var det ikke alle, der kunne bidrage med et bud.

Opgørelse af svar fra teams på spørgeskema om workshop

Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming, hvis det drejer sig om netværket for de kommunale naturfagskoordinatorer i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, eller hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content