Materiale, noter m.v. fra midtvejsseminaret

Seminaret blev afholdt fysisk ved Bramdrupdam Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, Kolding

Deltagerne

Kommunal- og regionspolitikere samt forvaltningsledere og UR-koordinatorer fra de 12 UR-kommuner.

Seminarets mål

  • at bringe kommunale naturfagsstrategier i samspil med eksisterende nationale indsatser, herunder National naturvidenskabsstrategi og den nationale Teknologipagt,
  • at inspirere til at opstille realistiske mål for kommunale naturfagsstrategier,
  • at udvide kommuners blik for samarbejdsmuligheder til fremme af sammenhæng i naturfagsforløbet for børn og unge (0-18 år).
astra girl

Noter fra punkter på seminarets program

Efter en kort introduktion til KL's indsatser med relevans for naturfagsområdet gav tre indledere oplæg til gruppevise dialoger. Oplæggene var:

  1. Varige resultater af en kommunal naturfagsstrategi - hvordan?
  2. Hvad er realistiske mål for kommunal naturfagsudvikling og hvordan evalueres de?
    Med udvalgte cases fra “Praksiskortlægning til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi
  3. Hvordan kan samarbejde og arbejdsdeling mellem en region og dens kommuner skabe sammenhæng i børn og unges naturfagsdannelse?
    Erfaringer fra udvikling af Den Midtjyske Teknologipagt og Regional Udviklingsstrategi (RUS)

Som opsamling på dialogerne, opgjorde deltagerne fra hver kommune dagens vigtigste indsigt til deres videre udvikling af kommunens naturfagsstrategi frem mod fristen 21.11.19
- se indsigterne nedenfor:

astra girl
Midtvejsseminar Udviklingsrum 2017-2019
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming, hvis det drejer sig om netværket for de kommunale naturfagskoordinatorer i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, eller hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content