Mandlig oplægsholder præsenterer sin poster
 • UdviklingsRum for kommuner 2021-22

UdviklingsRum for kommuner 2021-22

En ramme for kapacitetsopbygning

UdviklingsRum 2021-22 tilbyder en ramme for opbygning af kommunens egen kapacitet til løbende udvikling af naturfagsområdet. Formen vil være en vekselvirkning mellem fælles møder, sparring med andre kommuner samt kommunens egne interne processer.

Den fælles del af UdviklingsRum 2021-22 består af tre faser, men lægger op til, at de deltagende kommuner kan arbejde i forskelligt tempo og være forskellige steder i deres interne processer. 

De tre faser vil fokusere på:

 • Etablering af fundament.
 • Udvikling, forhandling og afprøvning af dokumenter, strukturer eller processer.
 • Evaluering og tilpasning af løsninger.

 

Kommunerne deltager med teams à 2-4 personer i de fælles dele af UdviklingsRum 2021-22

Ved de fælles møder i UdviklingsRum 2021-22 er ønsket at sikre et tillidsfuldt rum for sparring mellem kommunerne. Forudsætningen er, at de tilmeldte repræsentanter for kommunerne forpligter sig til at deltage og bidrage ved alle workshops i UdviklingsRum 2021-22.

I mellem møderne forventes kommunernes teams at sparre med hinanden om evt. hjemmeopgaver, lokale processer og den opgave, kommunen har givet dem mandat til at løse.

Der er planlagt i alt 5 dagsmøder samt et internatmøde over to dage og datoer er fastlagt i samråd med deltagerne. De to indledende møder i foråret 2021 vil foregik online.

astra girl
Illustration af tidslinje

Kommunen og deltagernes udbytte

Kommunen udbytte

 • Inspiration og støtte til en forankringsproces i kommunen, herunder et overblik over de eksisterende naturfagsaktiviteter på langs af uddannelseskæden i kommunen.
 • Adgang til viden og erfaringer fra andre kommuner omkring forankring af naturfagsudviklingen.
 • Færdige (udkast til) styredokumenter, strukturer eller processer som sikrer en forankring på lang sigt.
 • Udvikling af kommunens naturfaglige kultur.

Deltagernes personlige udbytte

 • Indbyrdes sparring på forankringsopgaven og en udvidelse af deltagernes personlige netværk.
 • Konkret bearbejdning af egne forankringsopgaver/-ambitioner.
 • kompetenceløft gennem oplæg fra relevante eksperter og fælles afprøvning af nye redskaber.

Formål med UdviklingsRum 2021-22

Projektets formål er at styrke den strategiske forankring af naturfagsudviklingen i kommunens forvaltning samt i institutions- og skoleledelser.

Den strategiske forankring kan fx udmønte sig i styredokumenter, organisatoriske strukturer og nye relationer internt i kommunen.

Invitation udsendt december 2020

Om tilmelding

Ved tilmelding betales et gebyr på 5.000,- pr. kommune for de første 2 deltagere og yderligere 2.500,- for hver eventuelle ekstra deltager fra kommunen. Gebyret går til en delvis dækning af udgifter i forbindelse med møderne. Derudover betaler kommunerne selv for deltagernes udgifter til transport og timer. Øvrige udgifter til den fælles del af UdviklingsRum 2021-22 betales af Astra - det nationale naturfagscenter.

Ved eventuel overtegning vil en geografisk repræsentation på tværs af landet blive prioriteret. Efter tilmeldingsfristen bliver kommunens deltagelse endeligt bekræftet og deltagergebyret bliver opkrævet via det angivne EAN nummer.

Der er nu lukket for tilmelding. Yderligere interesserede kommuner kan kontakte Flemming Sjølin Bauer, Astra

astra girl

Deltagende kommuner

13 kommuner fra fem regioner med 14% af Danmarks 0-17-årige deltager.
 
astra girl

Indhold i forløbet

Det præcise indhold i forløbet tilpasses kommunernes ønsker og behov, men kunne bl.a. være:

 • Fælles sprog og forståelse
 • Kortlægning af naturfagsområdet i kommunen
 • Identifikation af udfordringer på naturfagsområdet 
 • Veje til strategisk forankring af naturfagsudvikling
 • Opstilling af konkrete mål for processen i den enkelte kommune
 • Etablering af samskabelsesstrukturer 
 • Afprøvning af strukturer, processer og forhandling af forslag til styredokumenter
 • Synergi med andre indsatser

Samspil med relevante nationale indsatser med kommunalt perspektiv

I forbindelse med forløbet vil Astra facilitere, at deltagerne får afdækket mulige synergier med nationale indsatser med kommunalt perspektiv. Fx 

astra girl
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming, hvis det drejer sig om netværket for de kommunale naturfagskoordinatorer i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, eller hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content