Gå til hovedindhold

Uddannelse for bæredygtig udvikling

Kulfibreundersøgelse til design af bæredygtige biler - SKUB 2017

Find inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne udfordres og udvikler viden, færdigheder og kompetencer til at indgå i og udvikle fremtidens samfund.

I dette tema om undervisning i bæredygtig udvikling og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling finder du konkrete værktøjer, forløb og aktiviteter til undervisningen og til lærerteamet - og en række didaktiske indsigter, som er centrale i din planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen i bæredygtig udvikling. 

Undervisning i bæredygtig udvikling forholder sig altid til refleksioner over de tre dimensioner, den sociale, den økonomiske og den miljømæssige. Pointen er at eleverne øver sig i at tage hensyn til alle tre dimensioner for at kunne handle bæredygtigt. 

Figuren viser at løsninger som tager hensyn til miljø og sociale forhold bør vurderes ift. om det er acceptable løsninger. Løsninger som tager hensyn til sociale og økonomiske forhold skal vurderes i forhold til principper om retfærdighed - og løsninger som tager hensyn til miljø og økonomiske forhold vurderes ift. deres gennemførbarhed. Men for at en given løsning er bæredygtig, skal den vurderes ud fra alle tre dimensioner. 

Den danske Handlingsplan for FN's verdensmål understreger ligeledes, at det i forhold til nye tiltag, der støtter op om FN's verdensmål, er afgørende at vurdere summen af de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Også her er det således afgørende at eleverne trænes i at inkludere alle tre dimensioner i arbejdet med FN's verdensmål.