Gå til hovedindhold

Tema: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Kulfibreundersøgelse til design af bæredygtige biler - SKUB 2017

I dette tema om undervisning i bæredygtig udvikling finder du inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne udfordres og udvikler viden, færdigheder og kompetencer til at indgå i og udvikle fremtidens samfund.

På temasiderne finder du konkrete værktøjer, forløb og aktiviteter til undervisningen og til lærerteamet - og en række didaktiske indsigter, som er centrale i din planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen i bæredygtig udvikling. 

Undervisning i bæredygtig udvikling forholder sig altid til refleksioner over de tre dimensioner, den sociale, den økonomiske og den miljømæssige. Pointen er at eleverne øver sig i at tage hensyn til alle tre dimensioner for at kunne handle bæredygtigt. 

Figuren viser at løsninger som tager hensyn til miljø og sociale forhold bør vurderes ift. om det er acceptable løsninger. Løsninger som tager hensyn til sociale og økonomiske forhold skal vurderes i forhold til principper om refærdighed - og løsninger som tager hensyn til miljø og økonomiske forhold vurderes ift. deres gennemførbarhed. Men for at en given løsning er bæredygtig skal den vurderes ud fra alle tre dimensioner. 

 

Ubu-håndbog til undervisning i bæredygtig udvikling

Håndbogen "Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for bærekraftig utvikling" præsenterer et koncept til kompetenceløft af lærere inden for undervisning for bæredygtig udvikling - Hvad skal man undervise i og hvordan kan man gøre det: 

Indhold: 

  • Efteruddannelseskoncept med beskrevet kursusmodel
  • Didaktiske ubu-relevante temaer (Sammensatte problemstillinger, Elevdeltagelse og demokrati, elevers handlekompetence, tværfaglighed, evaluering af ubu-undervisning)

Astra har deltaget i udviklingen af håndbogen i et nordisk samarbejdet støttet af Nordisk Ministerråd.