Gå til hovedindhold

Vores mad - koen laver mælken

"Vores mad - koen laver mælk" henvender sig til undervisningen i natur/ teknologi i indskolingen. Undervisningsforløbet skal bidrage til at udvikle elevernes viden og færdigheder omkring undersøgelser af fødevarer herunder mælk og mælkeprodukter.

Formålet med undervisningsforløbet er tredelt:

For det første er formålet, at eleverne lærer at kategorisere fødevarer og på et grundlæggende niveau lærer at vurdere dem i forhold til kostrådene.

For det andet er formålet, at eleverne lærer, hvor mælken (som vil udgøre en del af deres kost), kommer fra og opnår et indblik i koen som levende organisme.

For det tredje er formålet med forløbet, at eleverne betræder de faglige trædesten, som er nødvendige for at de kan tilegne sig færdigheder og viden om fremstilling af mejeriprodukter som eksempel på bioteknologi, når de kommer i udskolingen.

 

Læringsmål og målpar

Klik på det enkelte læringsmål herunder, for at se de bagvedliggende målpar fra Fælles Mål:

1. Eleverne kan sortere indholdet af deres måltider ud fra kategorierne: Kød, fisk, frugt/grønt, brød/kornprodukt, slik/kager og mejeriprodukt

Undersøgelser i naturfag

 • F:Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 • V:Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Perspektivering, teknologi og ressourcer

 • F:Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen
 • V:Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen

2. Eleverne kan vurdere klassens mad i forhold til kostrådene

Perspektivering, mennesket

 • F:Eleven kan fortælle om enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag
 • V: Eleven har viden om enkle råd om sundhed

3. Eleverne kan fortælle, hvordan vi får mælk fra koen

Perspektivering, teknologi og ressourcer

 • F:Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen
 • V:Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen

4. Eleverne kan med en model af koen udpege maver og yver

Modellering, organismer
 • F:Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning
 • V:Eleven har viden om organismers opbygning

5. Eleverne kan med fagord fortælle om koens fordøjelse og mælkeproduktion

Kommunikation, ordkendskab
 • F:Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
 • V:Eleven har viden om enkle fagord og begreber

   

  Sammensætningen af læringsmål i dette forløb

  Læringsmålseksempel 1 og 2 hænger tæt sammen, ligesom læringsmål 3-5 gør det. 1 og 2 kunne sagtens være læringsmål i et andet forløb og strengt taget udelades i et progressionsforløb på vej mod bioteknologi i udskolingen. Læringsmål 3-5 kunne sættes i sammenhæng med andre læringsmål, hvor andre emner som landbrug eller pattedyr var omdrejningspunkt.

  Alle 5 læringsmålseksempler er taget med her for at vise, hvordan et egentligt forløb kunne se ud, hvor der zoomes fra vores mad til hvor én af vores fødevarer nemlig mælken kommer fra. Havde man ikke bioteknologiforløbet med mejeriprodukter i udskolingen for øje, kunne det også have været fødevarekategorien fisk eller grøntsager, man dykkede ned i i 1.-2. klasse.

   

  Undervisningsaktiviteter

  Til at lede eleverne på vej mod netop disse læringsmål vil undervisningsaktiviteter, hvor eleverne dels arbejder med at undersøge sammensætningen af deres måltider, dels besøger et mælkeproducerende landbrug, være relevante.

  Forløbet tager udgangspunkt i en undersøgelse, der fungerer som klassens fælles afsæt for både at skabe et sprog om fødevarer og øge interessen for arbejdet gennem en fælles oplevelse.

  Lektionsplan for "Vores mad - koen laver mælk" 

  Lektion/modul

  Læringsmål

  Undervisningsaktiviteter

  1

  Eleverne kan sortere indholdet af deres måltider ud fra kategorierne: Kød, fisk, frugt/grønt, brød/kornprodukt, slik/kager og mejeriprodukt

  • Forløbet introduceres

  • Eleverne instrueres i at tage billeder af deres tallerken med aftensmad og morgenmad

  • I skolen tages billede af frokosten

  2

  Eleverne kan sortere indholdet af deres måltider ud fra kategorierne: Kød, fisk, frugt/grønt, brød/kornprodukt, slik/kager og mejeriprodukt

  • Sorterings- og kategoriseringsøvelse:

   • En stor cirkel med 6 kategorier (kød, fisk, frugt/grønt, brød/kornprodukt, slik/kager og mejeriprodukt) tegnes

   • Elevernes kigger på deres individuelle billeder og tager de fødevarekort, deres måltider består af og sætter dem på den fælles cirkel. På den måde tegnes et fælles billede af, hvad klassens måltider består af

  Der skal bruges:

  • Elevernes billeder af 3 måltider

  • PDF iconfoedevarer_samlet.pdfmed billeder og tekst af fødevarekategorier som: Kød, fisk, frugt, grøntsag, brød, pasta, ris, mælkeprodukt, slik, kage m.m.

  3

  Eleverne kan vurdere klassens mad i forhold til kostrådene

  • Introduktion til udvalgte af kostrådene (fx de mest konkrete kostråd 2, 3, 4, 5, 6 og 9) fx v.hj.a. materialer fra Fødevarestyrelsens altomkost.dk

  • Klassesamtale med vurdering af klassens samlede kostresultat i forhold til kostrådene

  4

  Eleverne kan fortælle, hvordan vi får mælk fra koen

  Før besøget

  • Eleverne forberedes på målet med besøget: At finde ud af hvordan koen har lavet mælken

  • Klassen genererer en masse spørgsmål, der kan stilles

  • Centrale fagord og før-faglige begreber introduceres (landbrug, landmand, ko - tyr - kalv, føde, malke m.m.)

  Under besøget

  • Besøg på landbrug med dette undersøgelsesspørgsmål for øje: Hvordan har koen lavet mælken?

  • Læreren tager billeder undervejs på gårdbesøget af landmanden, koens føde, koens mule, koens bagdel, yveret, mælk, bås, kokasser m.m.

  5

  Eleverne kan fortælle, hvordan vi får mælk fra koen

   

  Eleverne kan med en model af koen udpege maver og yver

   

  Eleverne kan med fagord fortælle om koens fordøjelse og mælkeproduktion

  Efter besøget

  Undervisningsaktivitet med evaluerende sigte: En model af koen

  • Lærerens billeder fra turen printes og suppleres eventuelt med tegninger

  • Hver gruppe får samme bunke billeder/tegninger og et papir med en fortrykt ko, og gruppen placerer billederne på komodellen

  • Læreren cirkulerer rundt og hører gruppernes refleksioner og stiller skarpt på tegnene på læring ved hjælp af spørgsmål som (hvis ikke eleverne selv fortæller det):

  • hvad spiser koen?

  • hvordan fordøjer koen maden?

  • hvor kommer mælken fra?

  • hvordan får vi mælken ud af koen?

  • Hvis der er behov for det, uddeles tegne-, farvelægnings- eller andre relevante opgaver om koen til eleverne, så de har noget meningsfyldt at lave, mens læreren er i dialog med de andre grupper

   

  Tegn på læring

  De tegn, elever og lærere kan kigge efter, på at eleven er på vej mod læringsmålene kunne fx være:

  Læringsmål: Eleverne kan sortere indholdet af deres måltider ud fra kategorierne: Kød, fisk, frugt/grønt, brød/kornprodukt, slik/kager og mejeriprodukt

  1. Eleven vælger fødevarekort, der passer til ikke-sammensatte fødevarer (fx et brød, et æble, en pølse)
  2. Eleven vælger fødevarekort, der passer til sammensatte fødevarer (fx kortene kød, brød og grøntsag til et billede af en leverpostejsmad med agurk)
  3. Eleven identificerer madvarer fra deres billeder, som ikke passer ind og kommer med forslag til andre kategorier

  Læringsmål: Eleverne kan vurdere klassens mad i forhold til kostrådene

  1. Eleven sammenholder klassens mad med enkelte af kostrådene
  2. Eleven sammenholder klassens mad med alle de kostråd, han/hun er blevet introduceret til
  3. Eleven kommer med forslag til, hvordan klassens mad kunne forbedres i forhold til kostrådene

  Læringsmål: Eleverne kan fortælle, hvordan vi får mælk fra koen

  1. Eleven fortæller, at koens mælk kommer ud af yveret
  2. Eleven fortæller, at koen bliver malket
  3. Eleven fortæller, at køer til mælkeproduktion lever på landbrug

  Læringsmålene: Eleverne kan med en model af koen udpege maver og yver og eleverne kan med fagord fortælle om koens fordøjelse og mælkeproduktion

  1. Eleven placerer koens yver og maver korrekt på modellen
  2. Eleven fortæller, at koen spiser græs, halm, hø og ensilage, og at yveret producerer mælk
  3. Eleven fortæller, at koen har fire maver og det har at gøre med dens føde, og at mælken fra naturens side er til kalven

    

   Evaluering

   Værktøjer til evaluering kunne fx være:

   En model af koen, som skitseret i modul 5, er en undervisningsaktivitet med evaluerende sigte, hvor tegnene på læring i forhold til læringsmål 3-5 skærper lærerens observationer og dialog med eleverne i gruppearbejdet og giver indsigt i elevernes læring

    

   Undervisningsaktivitet med evaluerende sigte: En model af koen

   • Lærerens billeder fra turen printes og suppleres eventuelt med tegninger.
   • Hver gruppe får samme bunke billeder/tegninger og et papir med en fortrykt ko, og gruppen placerer billederne på komodellen
   • Læreren cirkulerer rundt og hører gruppernes refleksioner og stiller skarpt på tegnene på læring ved hjælp af spørgsmål som (hvis ikke eleverne selv fortæller det):
    • hvad spiser koen?
    • hvordan fordøjer koen maden?
    • hvor kommer mælken fra?
    • hvordan får vi mælken ud af koen?
   • Hvis der er behov for det, uddeles tegne-, farvelægnings- eller andre relevante opgaver om koen til eleverne, så de har noget meningsfyldt at lave, mens læreren er i dialog med de andre grupper