Gå til hovedindhold

Viten.no

Internetsiden viten.no er udviklet af det norske Naturfagssenter i Oslo. Siden indeholder en række undervisningsprogrammer inden for naturfag, der er gratis at bruge for lærere. Programmerne er på norsk og kan anvendes af danske elever, da de fleste ord er som de danske. Fire af programmerne er oversat til dansk, og flere er undervejs.

Undervisningsprogrammerne

I undervisningsprogrammet om genteknologi lærer eleverne blandt andet om celler, dna, proteinsyntese og krydsningsskemaer. Svære emner at lære for 8.-klasse-elever, men viten.no forsøger at lette indlæringen ved for eksempel pædagogiske animationer. Eleverne skal efter hvert delemne slutte af med at formulere de væsentligste begreber med egne ord. En god øvelse, hvor eleverne bliver tvunget til at anvende fagsproget. Undervejs læser eleverne avisartikler om genteknologi. Programmet afsluttes med en tværfaglig aktivitet: Et rollespil omkring holdninger for eller imod gensplejsede fødevarer.

Samfundsfaglig kontekst

Alle programmer er udviklet omkring en samfundsfaglig kontekst, således at den naturfaglige viden bliver sat ind i en hverdagssammenhæng. Dette virker motiverende for eleverne.

Programmerne kan bruges som evaluering efter et fagligt emne eller som afdækning af elevers forforståelse.

Login

Første gang man logger ind på siden, får man en adgangskode tilsendt, som eleverne skal bruge for at blive registreret i den rigtige klasse. Eleverne gemmer løbende deres besvarelser, og læreren kan på den måde følge med i den enkelte elevs læreproces. Det kræver ingen særlige it-kundskaber hos læreren at bruge viten.no