Gå til hovedindhold

Vi producerer vekselspænding

Forsøg - Elektromagnetisme - sct_nicolai_skole - HCØ2020 projekt - ©Astra - Foto: Lars Bertelsen

Formålet med aktiviteten er at undersøge, hvordan man kan producere en vekselspænding med en stangmagnet og en spole.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

En spole er en analog lav-teknologi. Den består af en leder, med en isoleret kappe, der er viklet i en helix form. Spolen har en bestemt selvinduktion. Selvinduktion er når der induceres en spænding i spolen pga. tilstedeværelsen af et varierende magnetfelt. Hvis spolen indeholder jern forstærkes selvinduktionen yderligere. Spolen kaldes også en elektromagnet. Læs mere om spolen her.

Et galvanometer er en analog højteknologi. Det er et instrument, der kan måle meget små strømme og spændinger. Læs mere om galvanometret her

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at ændre på frekvensen, du kører stangmagneten op og ned i spolen. Din variabel er frekvensen.

Prøv at ændre magnetens styrke. Din variabel er magnetens styrke.


Vejledning til forsøget


Materialer du skal bruge

  • Spole med 400 vindinger
  • Stangmagnet
  • Galvanometer

Aktivitetsvejledning

  1. Forbind galvanometeret med spolen.    
  2. Registrer, hvad der sker, når I sætter en stangmagnet ned i en spole.
  3. Registrer, hvad der sker, når I trækker den op igen.
  4. Registrer, hvad der sker, når stangmagneten bevæges op og ned i et jævnt tempo.
  5. Galvanometeret viser, at strømmen hele tiden skifter retning – hvad kalder man strøm, der hele tiden skifter retning?

Dataopsamling

 
AktivitetHvad viser galvanometeret?
Når stangmagneten sættes i spolen 
Når stangmagneten trækkes op af spolen 
Når stangmagneten bevæges op og ned i et jævnt tempo 

 

Faglig forklaring

Det er ændringen i magnetfeltet, der genererer en spænding. Derfor slår galvanometeret kun ud, i det øjeblik magneten bevæges ned i spolen eller op af spolen. På galvanometeret kan man se, at nålen slår ud til den ene side, når magneten føres ned, og til den anden side, når magneten føres op. Det svarer til den vekselspændingskurve, man kan se på et oscilloskop. Det er en relativt simpel måde at demonstrere en vekselspændingskurve. Har man ikke et galvanometer, kan næsten samme, omend noget mindre, effekt opnås ved at tilslutte et voltmeter til spolen og registere, at viseren på voltmeteret bevæger sig lige under 0 og lige over 0, når magneten føres op og ned i spolen.