Gå til hovedindhold

Læs om plasts påvirkning af økosystemer

Sule bygger rede af gamle fiskegarns rester.

Undersøg via en fagtekst, hvordan økosystemerne påvirkes af plastforureningen.

Aktivitetsvejledning:

Eleverne indleder med at beskrive deres overvejelser om fx:

 • Hvad bruger vi plast til?
 • Hvad er fordelene ved at bruge plast frem for andre materialer?
 • Hvad er ulemperne ved bruge plast?
 • Hvordan tror eleverne, at plast kan påvirke økosystemerne negativt?

Eleverne læser artiklen: “Havet fuld af mikroplast” fra Videnskab.dk

Eleverne undersøger artiklen for dens væsentligste pointer:

 • Hvordan påvirkes økosystemerne af mikro og makro plast?
 • Hvor kommer plasten fra?
 • Hvor forsvinder plasten hen?

Eleverne diskuterer på klassen:

 • Hvorfor er plast et problem? Herunder, hvorfor ophobes uorganiske materialer, når organiske materialer ikke ophobes? 
 • Løsningsmuligheder på plastforureningen.

Forklaring

Store mængder af plast udledes til naturen og ender i havet. Der er usikkerhed om tallene, men anslås, at siden plastproduktionen begyndte i 1950´erne er der blevet produceret 9,2 millarder tons plast. Af de 9,2 millarder tons er 6,9 millarder tons endt som affald. Ud af de 6,9 millarder tons plast affald er kun 0,6 millarder tons blevet genbrugt. Det formodes, at plast dræber millioner af marine dyr hvert år. Man har kendskab til at mindst 700 arter er negativt påvirket af plast. 

Alle steder hvor forskere har ledt efter plast i havet, har de fundet plast. Historien om plastøer er en myte, der er områder, hvor plast koncentreres i havene på grund af strømforhold, men der er ikke tale om øer. Forskere har fundet ud af, at kun 1% af den plast man forventede ville flyde frit rundt i vandsøjlen rent faktisk flyder. De resterende 99% bliver hurtigt brudt ned til mikroplast, og er svær at konstatere.

Plast er omgivet af en masse usikkerhed fx anslås det at det tager 450 år at nedbryde en plastflaske helt, men da der kun har været plast på jorden i 50 år, så ved vi det ikke.

Eleverne skal I denne artikel opnå en forståelse for, hvordan plast kan ophobes i økosystemer. Hvilken skade plast kan forvolde, og den usikkerhed der er om alle disse forhold.

Nogle elever skal måske gøres opmærksom på, at vi også finder masser af opskyllet tang på stranden, men hvorfor er tang ikke et problem, når plast er det? En del elever har måske ikke kendskab til organiske let nedbrydelige forbindelser og uorganiske tungt nedbrydelige forbindelser.

Prøv også

På hjemmesiden Hovedet i havet findes en række aktiviteter om plast, Prøv fx dissektionsopgaven: Filtrerende dyr 

Kompetenceområder:

 • Undersøgelse
 • Perspektivering
 

Færdigheds- og vidensområder

 • Økosystemer
 

Faglige pointer

 • Eleven undersøger, hvordan plast påvirker økosystemerne samt perspektivere til lokale og globale forhold via faglig læsning.