Gå til hovedindhold

Undersøg materialetransport langs kysten

En høfde ved Havnsø strand. Høfder er en form for kystsikring, der giver materiale mulighed for at aflejre sig på kysten.

Eleverne undersøger materialetransport ved en kyst, hvor de opbygger en hjemmelavet høfde og følger bølgebevægelserne med appelsiner i overfladevandet.

Sikkerhed

Undersøg, om skolen har særlige regler for aktiviteter ved vandet.

Aktivitetsvejledning

Øvelsen består af to små del-øvelser om henholdsvis materialetransport og bølgebevægelser ved kysten. Eleverne arbejder i PDF iconelevarket.

For at udnytte tiden ved kysten optimalt kan øvelsen med fordel organiseres således:

 1. Opstil høfde og kast farvede skaller i vandet. 
 2. Kortlæg plast på kysten (Muslingeskaller farves hjemmefra med spraylmaling eller lign. og slås i stykker med cirka samme vægt som sandkorn. Det er vigtigt at de er lette at se).
 3. Udsæt nummerede appelsiner i vandet.
 4. Kortlæg plast på kysten.
 5. Undersøg, hvad der er sket ved høfden med materialetransport og farvede skaller.
 6. Undersøg, hvor de nummererede appelsiner er endt på kysten.

Forklaring

Kysten forandres konstant af vind, bølger og strøm. Vind skaber bølger, og de skaber igen den kystnære strøm. Vind, bølger og strøm eroderer, transporterer og aflejrer materiale og i processen sorteres materialet i kornstørrelser. Det er disse processer, der er med til at skabe de forskellige typer kyster i Danmark, men naturligvis med udgangspunkt i det landskab istiden efterlod.

I øvelsen kan eleverne observere, hvordan der opbygges materiale på den ene side af en høfde og aflejres materiale på den anden side. Bølgerne får sandkornene til at bevæge sig op i vandsøjlen i samme retning som bølgerne. Tilbageskyllet får sandkornen til at bevæge sig vinkelret tilbage fra kysten. Tilsammen giver det en zig- zag bevægelse for sandkornene.

Eleverne kan også...

Der er en mængde inspiration at hente, for yderligere arbejde på kysten i flere numre af geoviden. Start fx her

Det er fx en god udfordring at grave en profil i opskylszonen, og se hvordan materialet er sorteret i grovere og finere materiale på forskellige tidspunkter og afhængigt at bølgebevægelser og strømforhold.Kompetenceområder:

Kompetenceområder

 • Undersøgelse
 • Modellering
 

Færdigheds- og vidensområder

 • Geografi
 • Naturgrundlag og levevilkår
 

Faglige pointer

 • Eleven undersøger strømforhold og materialetransport ved kysten