Gå til hovedindhold

Red dit vandløb - udfordringen

Baggrund:

Når vores spildevand er blevet renset i renseanlæg, skal det tilbage til naturen. Inden spildevandet ledes tilbage skal det iltes. Det betyder at der kommer mere ilt i vandet. Ilt i vandet er livsvigtigt for fisk og mange andre vandlevende organismer.

På renseanlægget i Lilleby har man fået et problem. Engang imellem dør fiskene i Lilleå på grund af iltmangel. Borgerne i Lilleby har skrevet til renseanlægget, at det er deres skyld. Borgerne skriver, at der ikke er ilt nok i det vand, de sender tilbage til Lilleå efter rensning i renseanlægget. 

Renseanlægget spørger nu jer om hjælp. De vil gerne have iltet det rensede vand så godt som muligt. De vil helst ikke bruge el for at få det iltet. Det skal helst bare kunne fungere uden, at de behøver at holde øje med det.

Udfordringen:

I skal konstruere en mekanisme, der kan tilføre ilt det det spildevand, der er blevet renset i renseanlægget. 

Krav:

  1. I skal benytte engineering-processen. 
  2. I skal benytte de materialer jeres lærer stiller til rådighed.
  3. I skal måle at der er kommet mere ilt i jeres vand efter jeres iltning.
  4. Jo mindre energi, der skal benyttes til jeres løsning jo bedre.
  5. Mekanismen skal kunne fungere uden konstant overvågning
  6. I skal præsentere jeres løsning for borgerne i Lilleby. Når I præsenterer skal I vise billeder af jeres prototyper og de målinger I har foretaget. I skal fortælle, hvordan I endte med jeres løsningsforslag og I skal fortælle hvorfor iltindholdet i Lille Å har betydning for livet i vandløbet.

Ordforklaringer

Ilt: hedder også oxygen. Ilt er et grundstof der er livsvigtigt for os og andre dyr.

Iltmangel: når der er for lidt ilt i ilt til at dyr kan trække vejret

Iltning: at tilføre ilt til vandet, så det indeholder mere ilt end før