Gå til hovedindhold

Tag billeder og analysér varedeklarationer

undervisningsforloeb-sammensaetning-sund-kost-hjemmefra

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Eleverne skal op fra stolene og ud i køkkenet for at tage et billede af en varedeklaration, som kan indgå i klassens analyse af ingredienser og næringsindhold i fødevarer.

Målene med, at eleverne gennemfører aktiviteten ’Tag billeder og analysér varedeklarationer’, kunne således lyde:

 • At eleverne opnår erfaring med, at biologifagligt indhold og hverdagen hjemme kan hænge sammen - det er hverdagsfødevarer, der analyseres naturfagligt.
 • At eleverne indarbejder førfaglige ord som fødevare, varedeklaration, ingrediens og gram samt fagord som næringsindhold, kulhydrat, fedt, protein, kostfibre, sukkerarter m.m. samt måleenhederne kiloJoule (kJ) og kilokalorier (kcal) i deres aktive ordforråd.
   

Hvad skal der bruges?

 • Billeder af varedeklarationer fra fødevarer i elevernes egne køkkener.
 • En lærer-oprettet Padlet (se uddybning nedenfor).
   

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: Ca. 30 min.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 5 min.Går til sit køkken og tager billede af en fødevare. 
Ca. 10 min.Laver opslag på Padlet med eget navn + fødevare (fx ‘havregryn’) + billedet af varedeklarationen.Guider eleverne til at lave opslagene fx ved skærmdeling.
Ca. 15 min.Deltager i klassedialog.Faciliterer analyse af varedeklarationerne som klassedialog fx ved hjælp af produktive spørgsmål.

Instruktion og vejledning

Lærerens instruktion og vejledning undervejs i analysen af varedeklarationerne kan med fordel forløbe således:

 • Brug produktive spørgsmål til at få eleverne til at reflektere over forskelle og ligheder mellem varedeklarationerne, som beskrevet i det didaktiske værktøj ‘Stil produktive spørgsmål’. 

Det kunne være sammenligningsspørgsmål som fx:

 • Hvilke lighedstræk ser I på tværs af de forskellige fødevarers varedeklarationer? 
  • Mulige iagttagelser kan være fx, at energi angives i både kJ og kcal, angives pr. 100 g, rækkefølgen er fedt-kulhydrat-protein m.m.
 • Hvilke forskelle kan I få øje på? 
  • Mulige iagttagelser kan være fx, at fordelingen af energi fra hhv. fedt, kulhydrat og protein varierer, at nogle har høj værdi i "heraf sukkerarter", andre lav m.m.
 • Hvilke to fødevarer af dem, I har lagt billeder op af, indeholder ca. lige meget energi pr. 100 g?
 • Hvilke to fødevarer af dem, I har lagt billeder op af, er ret forskellige ift., hvor meget energi de indeholder pr. 100 g?

Det kunne også være opmærksomhedsfokuserende spørgsmål som fx:

 • Hvad er ingredienserne i X fødevare? I Y?
  • Opmærksomheden rettes mod, at der både optræder ‘ingredienser’ og ‘næringsindhold’ i varedeklarationerne, samt at visse fødevarer har kun en ingrediens (fx havregryn), men andre har flere (fx müsli).
 • Hvad (hvilken ingrediens) er der mest af i fødevare Q? Og W? 
  • Opmærksomheden rettes mod, at det, der nævnes først på ingredienslisten, er det, der er mest af, det næste næstmest osv.

Yderligere kunne det være ræsonnerende spørgsmål som fx:

 • Hvorfor, tror I, man angiver energiindholdet pr. 100 g?

Hvad kan ellers være rart at vide?
 

Om værktøjet Padlet

Det digitale værktøj Padlet er tilgængeligt på Skoletube og fungerer som en slags opslagstavle. Værktøjet er særlig handy i en fjernundervisningssituation, i det alle klassens elever kan komme med input på samme tid. Læreren har på forhånd oprettet Padletten og delt linket via klassens læringsplatform. Eleverne laver opslag ved at dobbeltklikke på Padletten. Læreren kan have lagt et eksempel ind på Padletten på forhånd, som eleverne kan følge fx som dette:

Tag billeder og analysér varedeklarationer - havregryn