Gå til hovedindhold

Systemtænkning i vedvarende energi

ABC - eksterne forløb - Vedvarende energi @EMU

Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag i grundskolen. Professor Brian Vad Mathiesens forskning ved Aalborg Universitet i energiplanlægning er omdrejningspunktet.

Fra overforbrug til viden om vedvarende energikilder

Når verdens befolkning forbruger mere og mere energi, er det nødvendigt at begrænse klimaforandringerne ved at omlægge energiproduktionen til vedvarende energikilder, der ikke slipper op. Brian Vad Mathiesens forskning kan motivere eleverne til at lære om denne vigtige omstilling. 

Inspirationsmateriale gør vedvarende energi nærværende 

Selv om ’systemtænkning i vedvarende energi’ kan lyde abstrakt, har det potentiale til at betage elever i grundskolen. De nye smarte energisystemer åbner nemlig op for undren og store spørgsmål, og det er netop det, de seks inspirationskataloger skal hjælpe naturfagslærerne med at bringe ind i klasseværelserne i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Inspirationskatalogerne tager udgangspunkt i elevernes nære verden som for eksempel hjemmet, det lokale rådhus eller en app på telefonen og fokuserer på emner som vindmølleelektricitet, energibesparelse, electrofuels og fremtidsbyer. 

Hent inspirationskatalogerne 

Katalogerne indeholder både konkrete undersøgelsesforslag og forslag til, hvordan du kan igangsætte undervisningen. 

Du kan eksempelvis didaktisere temaet om systemtænkning i vedvarende energi ved at inddrage eleverne i samtaler om disse forhold: 

  • Forskningen i eksempelvis Smart Energy Systems kan være med til at løse planetens udfordringer med bæredygtighed. 
  • Bæredygtig udvikling skal kunne opfylde vores behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 
  • Udledning af CO2 er en konsekvens af tidligere tiders og nutidens brug af fossile brændstoffer. 
  • Nye teknologier som vindmøller og selvkørende biler kan understøtte vores planets nødvendige omstilling til grøn energi.