Gå til hovedindhold

FN’s verdensmål - Sustainable 2.0

Sustainable - et interaktivt undervisningsmateriale under sustainable.dk

Sustainable er et digitalt og interaktivt læremiddel, som er målrettet naturvidenskabeligt grundforløb i 1. g i gymnasiet (stx).

Hovedomdrejningspunktet er samspillet mellem naturvidenskab, innovation, klima og bæredygtig udvikling.

Sustainable introducerer til grundlæggende naturvidenskaben med klima som overordnet case. 

Den naturvidenskabelige del er opdelt i 5 hovedtemaer, som hver især inddrager fagligt indhold fra fagene naturgeografi, fysik, kemi og biologi.

De 5 temaer er:

Læremidlet er gratis og kan findes på hjemmesiden sustainable.dk samt som iPad-version, der frit kan tilgås via iTunes eller hjemmesiden.

Hvert tema er opbygget af forskellige kapitler og giver læreren mulighed for enten at arbejde med det enkelte tema i sin helhed eller vælge individuelle kapitler ud til brug i undervisningen.

Temaerne er tværfaglige, men i enkelte temaer vil der være hovedfokus på et til to fag.
Læremidlet inddrager derudover fagligheden i samfundsfag, hvilket også tilgodeser det overordnede mål om at ”demonstrere relevansen af naturvidenskab i en samfundsmæssig og historisk henseende” (uvm.dk).

Det er også muligt at arbejde med materialet efter grundforløbet i forbindelse med introduktionen til både biologi, naturgeografi, fysik eller kemi.