Gå til hovedindhold

FN’S verdensmål - Sustainable 2.0

Sustainable - Et Interaktivt Undervisningsmateriale Under Sustainable.dk

Sustainable er et digitalt og interaktivt læremiddel, som er målrettet naturvidenskabeligt grundforløb i 1. g i gymnasiet (stx).

Hovedomdrejningspunktet er samspillet mellem naturvidenskab, innovation, klima og bæredygtig udvikling.

Sustainable fungerer introducerende til de grundlæggende elementer af naturvidenskaben med klima som overordnet case. 

Den naturvidenskabelige del er opdelt i 5 hovedtemaer, som hver især inddrager fagligt indhold fra fagene naturgeografi, fysik, kemi og biologi.

De 5 temaer er:

Læremidlet er gratis og kan findes på hjemmesiden sustainable.dk samt som iPad-version, der frit kan tilgås via iTunes eller hjemmesiden.

Hvert tema er opbygget af forskellige kapitler og giver læreren mulighed for enten at arbejde med det enkelte tema i sin helhed eller vælge individuelle kapitler ud til brug i undervisningen.
Temaerne er tværfaglige, men i enkelte temaer vil der være hovedfokus på et til to fag.
Læremidlet inddrager derudover fagligheden i samfundsfag, hvilket også tilgodeser det overordnede mål om at ”demonstrere relevansen af naturvidenskab i en samfundsmæssig og historisk henseende” (uvm.dk).
Det er også muligt at arbejde med materialet efter grundforløbet i forbindelse med introduktionen til både biologi, naturgeografi, fysik eller kemi.