Gå til hovedindhold

Sorter indsamlet plast

Affald kan findes overalt. Særligt plastaffald er meget almindelig. 

I aktiviteten skal eleverne opnå en forståelse for, at plast er et forskelligartet materiale, og kan sorteres på mange forskellige måder. Eleverne skal desuden stifte bekendskab med begrebet algoritme eller sorteringsnøglenøgle som metode ved sortering.

Sikkerhed:

Eleverne bør have handsker eller lignende på, når de samler plast.

Aktivitetsbeskrivelse:

Eleverne skal sortere deres plast i minimum tre kategorier. Det kan være efter hårdhed, udsende eller mærkning. Eleverne beslutter selv og begrunder deres valg. Det er ikke vigtigt, om eleverne sorterer i de “rigtige“ bunker. Det væsentlige er, at grupperne sorterer med en begrundelse, og beskriver sorteringen så tydeligt, at andre grupper kan følge deres algoritme/sorteringsnøgle, så den i princippet senere kunne løses af en maskine.

  1. Eleverne beslutter kriterier for sortering af deres plast.
  2. Eleverne tegner sorteringsnøglen som en algoritme.
  3. Eleverne sorterer plast efter egne kriterier og tager billeder.
  4. Eleverne bytter sorteringsnøgle med en anden gruppe, sammenligner deres sorteringer og diskuterer, hvorfor sorteringen ikke faldt ens ud.
  5. Grupperne forbedrer deres sorterings-algoritme.

Forklaring:

Eleverne arbejder med en algoritme/sorteringsnøgle som udgangspunkt for sortering. En algoritme er en entydig beskrivelse af, hvilke del-handlinger, der skal udføres for at udføre en handling. Programmer til computere består af algoritmer, og algoritmer kan anvendes som modeller til at beskrive teknologiske processer. Derfor er algoritmer så simple og entydige, at en maskine kan gøre, som der står. Et formål med at anvende en algoritme er altså, at sorteringen på et senere tidspunkt kan programmeres, og dermed foretages af en maskine. Eleverne skal arbejde videre med algoritmerne, så derfor er det vigtigt, at de overholder de almindelige konventioner for algoritmer (se hjælpearket til eleverne i elvarket).

Kompetenceområder:

  • Modellering
 

Færdigheds- og vidensområder

  • Modellering i naturfag

 

Faglige pointer

  • Eleven oplever at kunne udarbejde en sorteringsalgoritme, der kan anvendes af andre.