Gå til hovedindhold

Sammensæt Ivans kost

sammensaet_ivans_kost

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Eleverne skal sammensætte en dags kost til en fiktiv person og argumentere naturfagligt for valgene, så de får lejlighed til at sætte deres viden om energi i fødevarer, energibehov og aktivitetsniveau i spil.

Målene med, at eleverne gennemfører aktiviteten ’Sammensæt Ivans kost’, kunne således lyde:

 • At eleverne udvælger fødevarer, der lever op til kravene til kostens sammensætning, som deres case kræver.
 • At eleverne argumenterer naturfagligt for deres valg.
 • At eleverne viser, de kan omsætte teoretisk viden om ernæring til konkrete valg, de kan begrunde.

Elevernes arbejde kan fordeles over tre gange, som foreslået her: Første gang à ca. 60 minutters varighed, anden gang på ca. 35 minutter og tredje gang, hvor arbejdet afsluttes og præsentationen afleveres à ca. 40 minutter.
 

Hvad skal der bruges?

 • Instruerende tekster skrevet i klassens læringsplatform - som i eksemplerne nedenfor eller tilpasset.

Hvordan kan aktiviteten gennemføres? Del A

Varighed: Ca. 60 min.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 10 min.Lytter til lærerens forklaring af, hvad opgaven går ud på.Ridser problemstillingen op, forklarer opgaven og viser tydeligt, hvor opgaven står, så eleverne kan forholde sig til den i det efterfølgende gruppearbejde.
Ca. 50 min.Arbejder gruppevis med at researche, udvælge fødevarer og fordele opgaver i blandt gruppens medlemmer.Besøger grupperne efter tur og hjælper arbejdet på vej.

Lærerens skriftlige instruktion fx på klassens læringsplatform kan udgøres af følgende, som kan klippes direkte over eller tilpasses den enkelte klasse:

Sammensæt én dags kost til Ivan
Jeres gruppes opgave er at sammensætte en dags kost, så det svarer på problemstillingens spørgsmål:
 • Hvordan kan vi sammensætte Ivans kost, så han forbliver sund og har energi til at komme gennem dagen?
I skal præsentere jeres arbejde i en digital præsentation som fx powerpoint. Præsentationen skal indeholde billeder af Ivans måltider og begrundelser i ord og tal. 
Gør sådan her
Gå ud i et møde for jeres gruppe. Jeg kommer "på besøg" undervejs.
Start med at læse alt det, der står her højt:

Jeres arbejde er i to dele. De kan foregå samtidig - sådan lidt vekslende - hvis I vil, eller I kan lave del 1 først og så gå til del 2.

 

Del 1: Research
 • Beslut først om I vil bruge Ivans case eller selv finde på en. Hvis I vælger det sidste, så begynd med at beskrive casen.
 • Fordel opgaver imellem jer (enkeltvis eller to og to), så alle har noget at tage sig til. Se idéer nedenunder denne kasse. 
 • Aftal et bestemt stykke tid, I hver især undersøger. Bliv i jeres møde, så I kan spørge hinanden om hjælp.


Del 2: Sammensæt og argumentér for valg
Sammensæt Ivans (eller anden case-persons) kost en hel dag. Det vil sige:

 • Vælg hvad personen skal spise til de forskellige måltider.
 • Begynd at slå energien i fødevarerne op. Brug varedeklarationer hjemmefra og/eller 'Frida - fooddata.dk'. Hvor meget skal Ivan have af hver fødevare - målt i gram?
 • Begrund alle jeres valg naturfagligt. Det betyder, at I skal skrive, fx hvorfor dit og dat er valgt, hvorfor I har valgt den og den mængde, hvordan det passer med personens energibehov osv.
 • Planlæg og aftal hvordan I vil få taget billeder af måltiderne - hvem kan tilberede og tage billeder af hvad til næste gang, vi har biologi?
 • Opret præsentationen (fx i powerpoint), så I kan begynde at få billeder og begrundelser ind.

Følgende stilladsering af elevernes gruppevise arbejde kan indgå eller udelades efter lærerens skøn af behovet i den aktuelle klasse:

Her er nogle idéer til opgaver, I kan fordele mellem jer i del 1: Research
 • Undersøg hvor meget energi Ivan (eller jeres person) har brug for. Vælg 'hurtig metode' eller 'mere præcis metode' (via link 1-2).
 • Undersøg hvor meget af madens energi, der bør komme fra hver af de tre energigivende næringsstoffer kulhydrat, protein og fedt (via link 3)
 • Undersøg hvad der ellers kunne være godt at vide om de energigivende næringsstoffer kulhydrat, protein og fedt ved at læse (via link 3).
 • Undersøg (genopfrisk) hvordan de officielle kostråd anbefaler, at kosten sammensættes (via link 4).

Linkene 1-4 ovenfor er dem, som findes i aktivitetsvejledningen 'Lyt og læs om fysisk aktivitet og energibehov'.

Hvordan kan aktiviteten gennemføres? Del B

Varighed: Ca. 35 min.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 5 min.Lytter til lærerens forklaring.Gentager problemstillingen og tydeliggør kravene til opgaven.
Ca. 30 min.Arbejder gruppevis videre med at researche og udvælge fødevarer til Ivans dagskost.Besøger grupperne efter tur og hjælper arbejdet på vej.

Lærerens skriftlige instruktion fx på klassens læringsplatform kan udgøres af følgende, som kan klippes direkte over eller tilpasses den enkelte klasse:

Krav til gruppens arbejde
 1. I skal sammensætte kost til en person til én dag.
 2. I skal fremstille en digital præsentation (fx powerpoint), der viser den kost, I har sammensat.
 3. Jeres digitale præsentation skal indeholde billeder med af de måltider, I har sammensat.
 4. Jeres digitale præsentation skal indeholde naturfaglige begrundelse af jeres valg.
 5. I skal bruge relevante fagord.
 6. I skal komme ind på personens energibehov og aktivitetsniveau.
Jeg vil hellere se jer begrunde fem ting grundigt, end 10 ting overfladisk!
 

Hvordan kan aktiviteten gennemføres? Del C

Varighed: Ca. 40 min.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 5 min.Lytter til lærerens forklaring af, hvad opgaven går ud på.Gentager kravene til opgaven ud fra tjeklisten.

Ca. 35 min.

Arbejder gruppevis med at færdiggøre og aflevere præsentationerne med Ivans kost.

Konsulterer tjeklisten undervejs.

Besøger grupperne efter tur og hjælper arbejdet på vej.

Lærerens skriftlige instruktion fx på klassens læringsplatform kan udgøres af følgende, som kan klippes direkte over eller tilpasses den enkelte klasse:

Tjekliste til gruppens digitale præsentation
 1. Har I sammensat kost til en person til én dag?
 2. Har I billeder med af de måltider, I har sammensat?
 3. Har I begrundet jeres valg naturfagligt?
 4. Har I i begrundelser og måske andre steder brugt relevante fagord?
 5. Har I noget med om personens energibehov og aktivitetsniveau?
 6. Hvis I har måttet behandle noget indhold overfladisk - har I så husket at gå i dybden med andre ting?
Jeg vil hellere se jer begrunde fem ting grundigt, end 10 ting overfladisk!
 

Læreren opretter et sted i klassens læringsplatform, hvor eleverne ved afslutning af lektionen gruppevist afleverer deres præsentation.

Hvordan kan aktiviteten bruges med evaluerende sigte?

‘Sammensæt Ivans kost’ kan bruges med evaluerende sigte, idet læreren kan danne sig indtryk af, hvordan eleverne er på vej mod målene for forløbet. Forslag til kriterier, tegn og hvordan vurderingen kan foregå er beskrevet nærmere i aktivitetsvejledningen ‘Giv feedback og byg ovenpå’.