Gå til hovedindhold

Sammenlign med officielle kostråd

Sammenlign med officielle kostraad

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Eleverne skal holde varedeklarationerne, som de har taget billeder af, op mod de officielle kostråd, så de får anledning til at forholde sig til kostrådene. De arbejder i grupper, så de dels får lejlighed til at tale sammen og dermed få fagsproget “taget i brug”, og dels har en vis variation i de fødevarer, de sammenligner med kostrådene.
Målene med, at eleverne gennemfører aktiviteten ’Sammenlign med officielle kostråd’, kunne således lyde:

 • At eleverne bliver dus med de nye kostråd. 
 • At eleverne indarbejder fagordene omkring varedeklarationer, energiindhold og kostråd i deres aktive ordforråd.
   

Hvad skal der bruges?

 • Link til de officielle kostråd på altomkost.dk lagt på klassens læringsplatform. 
 • Opgaven skrevet i klassens læringsplatform - som i eksemplet nedenfor eller tilpasset.
 • Evt. adgang til klassens fødevare-Padlet, som blev fyldt med varedeklarationer, hvis aktiviteten ‘Tag billeder og analysér varedeklarationer’ er gennemført.
   

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: Ca. 30 min.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 5 min.Lytter til lærerens forklaring.Viser eleverne ind til rette underside på altomkost.dk samt forklarer opgaven.
Ca. 20 min.Arbejder gruppevis med at sammenligne gruppens fødevarer med kostrådene.Sidder klar til hjælp i mødet på klassens fjernundervisningsplatform.
Ca. 5 min.En fra hver gruppe bidrager med, hvad gruppens sammenligning viste.Styrer en ultrakort tilbagemelding fra hver gruppe.

Instruktion og vejledning

Lærerens skriftlige instruktion fx på klassens læringsplatform kan udgøres af følgende, som kan klippes direkte over eller tilpasses den enkelte klasse: 

Læs om de officielle kostråd på altomkost.dk
Her er link direkte til teksten om de officielle kostråd (der er spritnye) på altomkost.dk. 

Dette er en hjemmeside, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri står bag. Hjemmesiden er Fødevarestyrelsens anbefalinger til landets borgere om kost. Det er altså en kilde, vi kan vurdere som pålidelig.

Sammenlign jeres fødevarer med de officielle kostråd

Gør sådan her:

 • Start med at præsentere de fødevarer for hinanden, som I hver især valgte fra jeres køkken, og som I tog billede af varedeklarationen af.
 • I har nu tilsammen fire fødevarer i gruppen. Hvis I tilfældigvis havde valgt det samme, så erstat én fødevare med en ny fra klassens Padlet.
 • Følg så linket til de officielle kostråd. 
 • Læs kostrådene sammen - klik jer rundt i dem.
 • Tal undervejs med hinanden om, hvordan jeres fire fødevarer passer sammen med kostrådene.

Når hele klassen samles igen, skal I være klar til, at én fra gruppen fortæller resten af klassen, hvad resultatet af jeres sammenligning mellem jeres fødevarer og kostrådene er.

Hvad kan ellers være rart at vide?
 

Video om kulhydrater i serien 'Sundt eller falsk?'

Hvis der ønskes mere indhold eller ekstra udfordringer til elever, der hurtigt er færdige, kan et ekstra element lægges ind i klassens læringsplatform:Denne video fra altomkost.dk tager fat i en række myter om kulhydrater og ser, hvad naturvidenskaben siger om dem.