Gå til hovedindhold

Sammenhængen mellem temperatur og fotosyntese

Ud over lysindfaldet og CO2-koncentrationen og vand/luftfugtighed afhænger fotosyntesen også af temperaturen.

Eleverne undersøger, hvilken betydning temperatur har for fotosyntese.

Sæt danskvand med CO2 i køleskabet og i klasseværelset i god tid, så I har kulsyreholdigt vand med køleskabstemperatur og stuetemperatur.

Aktivitetsvejledning

Sæt danskvand med CO2 i køleskabet og i klasseværelset i god tid, så I har kulsyreholdigt vand med køleskabstemperatur og stuetemperatur.

Brug forsøgsvejledningen fra www.skoven-i-skolen.dk/content/lys-i-skoven til forsøg nr. 3.

I forsøget bruges et lysbilledapparat til at belyse cylinderglasset. I kan også bruge andre lyskilder i forsøget, fx. 60 W lamper/pærer.

  • Fyld to reagensglas (helst jumbo) med de to tempererede danskvand.
  • Sæt en vandplante ned i hvert glas som anvist i forsøget.
  • Sæt glassene i samme afstand fra lyskilden.
  • Opstil en hypotese.
  • Vent 1 minut.
  • Mål temperaturen i de to glas, og vær sikker på, at der stadig er en god temperaturforskel.
  • Tæl boblerne i de to glas samtidig og i lige lang tid. Jo flere bobler, desto mere fotosyntese.
  • Stemmer resultatet overens med forventningerne? Hvorfor/hvorfor ikke?

Forklaring

Ud over lysindfald, CO2-koncentration og vand/luftfugtighed afhænger fotosyntesen også af temperaturen. Fotosyntesen foregår groft sagt i to faser. For at faserne kan forløbe, er processen afhængig af nogle enzymer. Ved meget lave temperaturer er enzymerne ikke aktive, og ved meget høje temperaturer denaturerer enzymerne. I teorien er det ideelle temperaturområde mellem 25 og 35 grader.