Gå til hovedindhold

Sammenhængen mellem temperatur og fotosyntese

Ud over lysindfald, CO2-koncentration og vand/luftfugtighed har også temperaturen betydning for fotosyntesen. Eleverne undersøger, hvordan temperaturen spiller ind på fotosyntesen.

Aktivitetsvejledning

Inden forsøget gennemføres, er det vigtigt at have rigeligt CO2-holdigt vand - fx danskvand - med den rette temperatur. Derfor bør beholderne med vand sættes i køleskab og stuetemperatur dagen før, forsøget udføres.

Eleverne gennemfører forsøget på elevarket, og det kan være en fordel at samle klassens resultater på tavlen i et fælles skema, så eventuelle fejlaflæsninger i nogle grupper elimineres. Klassens gennemsnit kan danne udgangspunkt for besvarelse af spørgsmål 12, 13 og 14 på elevarket.

Matematikudfordring

Med udgangspunkt i klassens fælles resultater kan der afsættes en kurve i et koordinatsystem.
De grupper, der bliver hurtigst færdige, kan evt. opvarme deres ‘varme’ glas yderligere til mellem 25 og 55 grader og tælle bobler ved udvalgte temperaturer. Sammenhængen mellem temperatur og fotosyntese vil optimalt give en kurve som denne:

Temperaturens betydning for fotosyntese

Forklaring

Ud over lysindfald, CO2-koncentration og vand/luftfugtighed afhænger fotosyntesen også af temperaturen. Fotosyntesen foregår i to trin. I begge trin er processen afhængig af enzymer. Ved meget lave temperaturer er enzymerne ikke aktive, og ved meget høje temperaturer denaturerer enzymerne. I teorien er det ideelle temperaturområde mellem 25 og 35 °C, hvilket også skyldes en øget respiration ved højere temperaturer. 

Eleverne kan også …

… gentage eller udvide forsøget med et glas, hvor vandet er over 35 °C varmt, fx 50 °C varmt. 

Undersøgelsen er også egnet til mellemtrinnets ældste klasser.

Kompetenceområder

Undersøge

Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelse i naturfag og 

Modellere

Modellere resultaterne hensigtsmæssigt

Færdigheds- og vidensmål

Biologi

  • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser
  • Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Faglige pointer

Der er en  sammenhæng mellem temperatur og fotosyntese. Højere temperatur (indtil et vist niveau) medfører øget fotosyntese og dermed mulighed for øget plantevækst.