Gå til hovedindhold

Saml op på fakta og fagord

Saml op på fakta og fagord

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Eleverne skal have lejlighed til at genopfriske betydningen af centrale fagord, så de har dem frisk i hukommelsen, når de gruppevist skal bruge fagordene i deres naturfaglige forklaringer af valgene bag Ivans kost.

Målene med, at eleverne gennemfører ‘Saml op på fakta og fagord’, kunne således lyde:

  • At eleverne bruger deres egne ord til at forklare centrale fagord.
  • At alle får lejlighed og tilskyndelse til at “sige noget” (byde ind) på én gang i fjernundervisningssituationen.

Hvad skal der bruges?

  • Et digitalt redskab som eleverne kan komme med bud i på samme tid fx Mentimeter (se uddybning nedenfor) eller en Padlet, som kan tilgås via Skoletube.

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: Ca. 10 min.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 1 min.Lytter til lærerens instruktion.Forklarer opgaven og viser ind til det digitale redskab, eleverne skal svare ved hjælp af.
Ca. 4 min.Skriver egne forklaringer på fagord ind. 
Ca. 5 min.Lytter til lærerens opsamling på fagordene - bidrager evt. selv med pointer eller spørgsmål.
 
Samler op på elevernes forklaringer, uddyber, supplerer, retter op på eventuelle misforståelser.

Instruktion og vejledning

  • Læreren beder eleverne melde fakta eller forklaringer på fagord ind via et digitalt redskab - her eksemplificeret ved Mentimeter. 
  • På forhånd kan læreren have skrevet et eksempel ind som fx “KiloJoule er en af måleenhederne, som bruges om energi i fødevarer.”

Lærerens skriftlige instruktion fx på klassens læringsplatform kan udgøres af følgende, som kan klippes direkte over eller tilpasses den enkelte klasse:

Følg linket til menti.com og brug koden xxx

Fakta og fagord om energi i fødevarer:

Skriv et faktum eller forklaringen på et fagord.
Bare forklar så godt du kan med dine egne ord! Det skal have med energi i fødevarer og kroppens energibehov at gøre.

Eksempler på elevers forklaringer kan ses af billedet ovenfor og fx også være:

  • "1 gram kulhydrat indeholder 17 kJ."
  • "Makronæringsstoffer er fx fedt, protein og kulhydrat."
  • "Mikronæringsstoffer er vigtige stoffer i maden, men som vi ikke skal have i særlig store mængder."

Hvad kan ellers være rart at vide?
 

Om it-redskabet Mentimeter

Mentimeter er et digitalt redskab, som kan bruges til quizzer, afstemninger og meget mere fx i en fjernundervisningssituation. Der er en gratis- og en betalingsversion. 

Det er værd at bemærke, at på lærerside er tilgangen til redskabet www.mentimeter.com, mens på elevside er det www.menti.com, man skal ind ad. Eleverne får en kode til den konkrete afstemning eller quiz, og kan tilgå Menti’en fra både computer og telefon.

Læreren kan oprette sig som bruger og benytte et begrænset antal “slides” - det fungerer lidt ligesom en powerpoint. Fordelen frem for fx Padlet er, at der kan hentes en pdf med elevernes svar bagefter. Denne kan fx lægges ind på klassens læringsplatform.