Gå til hovedindhold

Sådan virker et toilet

Dreng på toilettet - Masseeksperimentet 2017 - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Viden om toilettets funktion samt læseaktivitet og aktiviteter om flyder, ventil samt forbundne kar. 


Aktivitetsvejledning

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet 'Fantastiske opfindelser til skoletoilettet' og 'Skolens fremtidige toiletter'

Aktivitet 1 - Arbejd med den faglige tekst

Find små overskrifter, lav en ordliste og diskuter fagudtryk, afslut med at se på tegningen, og tal om, hvad det var, der skete de forskellige steder i toilettet.

Aktivitet 2 - Begreb på tegning af toilet

Skriv de rigtige begreber på tegningen: Vandlås, kloak, rent vand, kumme, sæde, bundventil, fyldeventil, skylleknap, cisterne, flyder. Øv dig derefter i at bruge tegningen til at forklare, hvordan et toilet virker.

Aktivitet 3 - Andre toiletter

Beskriv de forskellige toiletter, du har set: hjemme, på skolen, til sport, på ferier, hos mormor eller andet. Hvordan ser cisternen ud? Hvordan ser skylleknappen ud? Hvordan ser vandlåsen ud? Tag evt. billeder. Eller tegn skitser, og forklar forskellen på dem.

Aktivitet 4 - Flyder

En genstand, som ikke suger vand og ikke ændrer form, vil enten synke eller flyde.
Undersøg, hvad der skal til, for at noget kan flyde i vand.
Lad eleverne få mulighed for at give deres bud, før de afprøver, om genstandene flyder eller synker. Genstandene kan være søm, clips, træklods, knap, stearinlys, korkprop, sten, svamp, vindrue, rosin - mulighederne er endeløse.

Aktivitet 5 - Ventil, aktivitet med tegning

 

En ventil virker ved at tillade luft eller væske at gå en vej igennem et system, men ikke den modsatte vej. Vi kender det fra ventilen på et cykeldæk. Ventilen sikrer, at luften kan komme ind, men ikke ud. 

 

Der er forskellige former for mekanismer, der kan lukke i en ventil. På tegningen af ventilen er mekanismen nærmest en lille lem.

Se evt. en video om mekanismen her.

Hvordan kan en kugle fungere som en ventil?
Byg selv en ventil af en tragt, en vandslange og en kugle.
Forklar, hvordan den virker. 

Aktivitet 6 - Forbundne kar, aktivitet med tegning

 

 

Vandet på hver side af toilettets vandlås vil altid stå lige højt. Princippet har fået navnet 'loven om forbundne kar'. I kan selv prøve at hælde vand i en gennemsigtig vandslange og se, hvordan væskeoverfladerne hele tiden står lige højt og vandret.

På tegningen har røret eller slangen form som et U. Kan I lave det som et S, der ligger på siden og dermed viser vandlåsen i mange toiletter?

Kan I gøre dette efter?

Hvordan kan loven om forbundne kar benyttes som vaterpas? Se på nedenstående tegning for inspiration. 

Aktivitet 7 - Det rene vand

Det rene vand kommer fra vandværket. Men hvor får vandværket vandet fra?
Hvad er grundvand, og hvad bruger vi et vandtårn til?

Aktivitet 8 - Kloakken

Hvad er spildevand? Hvor kommer det hen, når det forlader kloakken? Og hvad sker der så med det?

Læs mere om spildevand her, og se en video om renseanlæg her.
 

Prøv at ...

Finde mere information og uddybe teksten. Lav eventuelt jeres egen tegning, hvor der er flere detaljer på.
 

Forklaring

Toiletter kan se forskellige ud. Men de fleste af vores toiletter består af en kumme, en skylleknap, en cisterne og et sæde.

Sæderne kan man nemt skifte ud. Kummen hedder også en toiletskål.
Skylleknappen kan være en knap, man trykker ned. Det kan også være et håndtag, man skubber til eller trækker i. Cisternen indeholder vand. Det er ikke altid, man kan se cisternen. Den kan være bygget ind i en væg. Vand fra cisternen skyller kummen, når man påvirker skylleknappen eller håndtaget.

For at forstå, hvad der sker, når vi skyller, må vi kigge ind i toilettet:
Der bliver tilført rent vand fra vandværket. Denne vandhane står altid åben, så der kan komme frisk vand i cisternen. Man kan godt lukke for denne vandhane.
Der ligger en flyder inde i cisternen. Det hedder en flyder, fordi den hele tiden flyder på vandoverfladen.Flyderen er forbundet til en ventil. Man kan kalde det en fyldeventil. Når flyderen når op på højde med fyldeventilen, lukker den af for fyldeventilen. På den måde kan flyderen styre, hvor meget vand, der kommer i cisternen. Vandet kommer ikke op over fyldeventilen.

Når man skyller, er der en ventil i bunden af cisternen, der åbner, så vandet kan skylle kummen. Der er godt tryk på, så vandet kan løbe hele vejen rundt i kummen under sædet. Når alt vandet er tømt ud af cisternen, lukker ventilen igen, så der kan komme nyt rent vand ind i cisternen. Inden vandet skyller ud i kloakken, kommer det forbi en vandlås. En vandlås er noget vand, der laver en slags prop i vandrøret, så den dårlige lugt fra kloakken ikke stiger op i rummet. Der er vandlåse på toiletter, men også på vaske og badekar.
Rørene i en vandlås kan have forskellig form, men ofte ser de ud som et U eller som et S, der ligger på siden.

Når kummen bliver skyllet, bliver indholdet samtidig nærmest suget ud. Det skyldes, at der bliver opbygget et undertryk bag vandlåsen.