Gå til hovedindhold

Regn på vand – undervisningsforløb om vand og bæredygtighed

Regn på vand er et undervisningsforløb målrettet de gymnasiale ungdomsuddannelser. Forløbet er opdelt i tre hovedtemaer, som hver især indeholder elementer fra matematik, fysik, kemi og geovidenskab.

Forløbet er opdelt i aktiviteter, som adresserer aktuelle emner inden for vand og bæredygtighed. Omdrejningspunktet er samspillet mellem naturvidenskab, vand og bæredygtighed udvikling med udgangspunkt i de udfordringer, vi står overfor i forhold til håndtering af vand. Aktiviteterne indeholder regneopgaver, quizzer, YouTube-film, øvelser, slideshow og læsemateriale samt læringsmål og en plan for hvert undervisningsforløb.

De 3 temaer er

Forløbene er opdelt i underemner med tilhørende baggrundsmateriale samt en opgave, quiz eller case. Der er valgt en ingeniørmæssig tilgang, da det giver mulighed for at kvantificere teorien – eller med andre ord at regne på vand!

Materialet kan med fordel kobles til virksomhedssamarbejde og projektarbejde og derigennem understøtte udviklingen af selvstændige innovationsprojekter, der gennem Unge Forskere kan blive indstillet til deltagelse i Stockholm Junior Water Prize.