Gå til hovedindhold

Præsentere 'Planter på Mars'

Eleverne præsenterer deres forslag til en plantekuvøse i en video til Elon Musk. De bruger deres undersøgelser som begrundelse for deres valg af materialer og udformning.

Aktivitetsvejledning

Der vælges et af to metodekort, som eleverne bruger som baggrund for deres præsentation i deres video.

Metodekortene kan gives til eleverne som inspiration eller som direkte spørgsmål, der skal besvares. Det kan vælges i fællesskab på klassen, eller lade den enkelte gruppe vælge, hvad de vil præsentere.  

Præsentationskrav til videoen:

Videoen skal have en varighed af 2-4 min.

Det er vigtigt, at eleverne bruger deres resultater fra de forskellige undersøgelser og deres dataindsamling som begrundelse for deres valg og konklusioner i præsentationen.

Eleverne skal bruge præsentationen til at blive skarpe på, hvilke parametre de har lagt til grund for deres valg undervejs.

Forklaring

Det er vigtigt for elevernes forståelse, at de får mulighed for at præsentere deres resultater og valg. Dette er en træningsøvelse i mundtlighed, og kan også bruges som evaluering af elevernes læring.

Kompetenceområder

Kommunikation

Færdigheds- og vidensmål

  • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
  • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Faglige pointer

Eleverne får gennem videoerne mulighed for at bruge deres fagsprog aktivt