Gå til hovedindhold

Påvirkes gærcellers celledeling af ioniserende stråling?

I aktiviteten undersøger eleverne, hvilken indflydelse forskellige ioniserende stråling har på celler (her gærceller), deres formering og dermed deres produktion af CO2.

Aktivitetsvejledning

  1. Eleven skal undersøge, hvordan tre forskellige ioniserende kilder påvirker celledeling i gær. Det gør de ved at placere tre ioniserende kilder i reagensglas med gærblandinger. Før de kan undersøge det, må de sikre sig, at de kan afskærme de tre reagensglas med kilder fra hinanden, så forsøgene i de tre reagensglas ikke påvirkes af andre kilder end den kilde, der er placeret i reagensglasset.
  2. Herefter udfører de selve øvelsen:
  3. Eleverne rører 10g gær ud i 25ml 42 grader varmt vand.
  4. Der tilsættes 10g sukker til vandet og røres rundt.
  5. De fordeler gærvandet i fire reagensglas, der mærkes a, b, c og d.
  6. Eleverne foretager følgende med glassene

a) Sætter en gamma-kilde i reagensglasset
b) Sætter en alfa-kilde i reagensglasset
c) Sætter en beta-kilde i reagensglasset
d) Kontrolglas

7. Eleverne sætter en ballon over reagensglassene, og ud over “skaftet” på kilden.

8. Eleverne følger gærudviklingen over tid i forhold til, hvor meget ballonen pustes op.

9. HUSK, at eleverne skal tage billeder af deres forsøg efter 10 min., 20 min., 30 min., 40 min. og 60 min.

Eleverne skal bruge undersøgelsen til at blive bevidste om, at ioniserende stråling har en indvirkning på celledelinger hos levende organismer, og at det derfor er vigtigt, at vi beskytter planten mod ioniserende stråling.

Forklaring

Ballonerne i forsøget bliver “pustet op” af den CO2, som gærcellerne producerer, når de forbrænder sukker. Jo flere gærceller, jo mere CO2 udvikles der, og jo mere pustes ballonerne op.

Alfa-partiklerne standses allerede af partiklerne i luften og endnu mere af det vand, som gærcellerne er opløst i, og derfor kan alfa-partiklerne ikke beskadige gærcellerne, der formerer sig som normalt.

Betapartiklerne går gennem vandet og beskadiger det øverste gærcellelag, og derfor formerer de sig ikke. Det er årsagen til, at der ikke er så mange gærceller, der producerer CO2 og dermed puster ballonen op som i reagensglasset med alfa-kilden.

Endnu mere udtalt bliver det ved gamma-kilden, hvor kun ganske få gærceller overlever og producerer CO2, der kan puste ballonen op.

Eleverne kan også …

Udføre forsøget med bakterieceller i form af yoghurt udrørt i uhomogeniseret mælk og med efterfølgende titrering af mælk/yoghurt for gennem surhedsgraden at bestemme mængden af mælkesyrebakterier.

Kompetenceområder

  • Undersøgelseskompetence

Færdigheds- og vidensmål

Biologi

  • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale
  • Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser  

Faglige pointer 

  • Gærcellernes celledeling påvirkes forskelligt af de tre ioniserende stråling