Gå til hovedindhold

Opsamling og måling af data for at kunne forbedre plantekuvøsen

Eleverne opsamler deres viden og forbedrer deres konstruktioner. Eleverne oplever, at de kan bruge deres målinger og data til at forbedre deres plantekuvøse.

Aktivitetsvejledning

Denne aktivitet går ud på, at eleverne opsamler data fra deres lysmåler og evt. Geiger-Müllertæller for at kunne forbedre deres produkt.

Det kan være svært at få Geiger-Müllertælleren ind i kuvøsen, men forsøg alligevel.

Det er vigtigt, at eleverne forholder sig til deres egne målinger og sammenligner dem med målinger foretaget af resten af klassen, og forsøger at optimere deres kuvøse.  

Lad eleverne selv designe deres undersøgelser, og lad dem forholde sig til deres målinger. HUSK, at data skal bruges i deres præsentation efterfølgende. De skal kunne dokumentere deres resultater, og at de har lavet en forbedring.

Kompetenceområder:

Undersøgelser og brug af naturfaglige kompetencer på tværs.

Færdigheds- og vidensmål:

Undersøgelser i naturfag (biologi, geografi og fysik/kemi)

  • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egen og andres undersøgelser i naturfag.
  • Eleven har viden om indsamling og validering af data.