Gå til hovedindhold

Hvordan bremses ioniserende stråling med vand?

Formålet med aktiviteten er, at eleverne undersøger, hvordan ioniserende stråling kan bremses med vand.

Aktivitetsvejledning

  1. Eleverne starter med at beskrive deres forventninger til undersøgelsen, og hvilke elementer i undersøgelsen, der er deres variabler.
  2. Eleverne laver en opstilling ud fra et billede eller deres eget forsøgsdesign.
  3. Vær særlig opmærksom på, at afstanden mellem Geigertælleren og kilden maksimum må være 10 cm og gerne mindre.
  4. Eleverne foretager deres målinger.

Eleverne uddrager ud fra deres målinger, hvad de kan sige om alfa-, beta- og gammastråling. Hvordan de kan bremses, og hvad eleverne i øvrigt kan uddrage af deres målinger. Det er vigtigt med opsamling og data-/videndeling som afslutning, da fællesresultaterne kan bruges efterfølgende til elevernes konkretiseringsfase.

Vær særlig opmærksom på

  • At kilderne IKKE må komme i kontakt med vand eller anden væske.
  • At forsøg med Risø kilder kun må udføres af elever i 9. klasse eller af læreren som demonstrationsforsøg. 

Forklaring

Eleverne vil opleve, at alfastråling er let at bremse, betastråling vil bremses med vand, og gammastråling bliver svagere, men forsvinder aldrig.

Eleverne kan også ….

Samle observationer og forsøg på klassen og sammen konkludere ud fra deres undersøgelser. Tal også om fejlkilder (var kilden for langt væk, samme afstand hele tiden osv.)

Kompetenceområder

Undersøgelses- og perspektiveringskompetencen.

Færdigheds- og vidensmål

Fysik/kemi

  • Eleven kan undersøge typer af stråling.

  • Eleven kan med modeller beskrive ioniserende stråling.

Faglige pointer 

Strålingen kan bremses, men ikke nødvendigvis stoppes helt.

Ved kontrollerede forsøg ændres kun på én variabel ad gangen.