Gå til hovedindhold

Mælkesyrebakterier

Hvor kommer mælkesyrebakterier fra, og hvorfor findes de i mælk? Hvor mange slags findes der, og hvor finder vi dem henne? Eleverne får indsigt i disse emner, ligesom de undersøger om der findes mælkesyrebakterier i helsepordukter.
 

Aktivitetsvejledning

Find svar på følgende spørgsmål:

 • Hvor kommer mælkesyrebakterier fra, og hvorfor er de i mælk?
 • Hvor mange slags findes der? Og hvor?
 • Hvorfor findes de andre steder, når det hedder mælkesyrebakterier?
 • Undersøg, hvor mælkesyrebakterierne optræder i helseprodukter. Hvad skal de hjælpe på?
 • Hvad siger forskerne om anvendelse af mælkesyrebakterier som kosttilskud?

Links til inspiration:

Bakterieaktivitet i rå mælk

Når man producerer produkter med mælkesyrebakterier, skal der være kontrol med mange ting, bl.a. temperaturen. Er temperaturen for lav går bakterierne i dvale. Er temperaturen for høj, dør de. Ved bestemte temperaturer har de den største aktivitet. 
Brug kurven herunder til at forklare og konkretisere dette.

Opsamling

Udvælg mindst 5 fagord fra jeres tema ´Mælkesyrebakterier´, som I kan forklare for de andre i klassen. Forklar hvorfor I mener, det er vigtige fagord for jeres tema.

Forbered jeres fremlæggelse med hele projektet Mælkesyrebakterier.

Mælkesyrebakterierne er en stor gruppe bakterier, der har gavnlige egenskaber i forhold til menneskets fordøjelse og generelle helbred. Mælkesyrebakterierne forekommer naturligt i vores tarmsystem og urinvejssystem. Alle mælkesyrebakterier producerer mælkesyre, når mælkesukker bliver omdannet til mælkesyre – dvs. laktose bliver omdannet til mælkesyre.

Forklaring 

Mælkesyrebakterier går også under betegnelsen probiotika. Det siger noget om, at de er i kategori med andre sundhedsfremmende mikroorganismer. Der findes flere forskellige mælkesyrebakterier. De kan omdanne sukker til mælkesyre i tarmen. Det skaber et surt miljø; dvs. der er lav pH-værdi. Det kan mange af de bakterier, der kan fremkalde sygdomme ikke kan klare. 

Mælkesyrebakterierne har også en anden god egenskab. De udskiller nogle stoffer, som får tarmvæggen til at blive tættere og dermed stærkere. På den måde ligger vores indre organer bedre beskyttet mod bakterier, der trænger ind.

Allerede for 10.000 år siden, da det første landbrug med husdyr startede, begyndte man at udnytte mælkesyrebakterier til at syrne mælken fra dyr som får, geder og køer. På den måde kunne man lave ost og yoghurt. Oprindeligt kunne voksne nemlig ikke tåle mælk - de var lakatoseintollerante. Det enzym, der kan nedbryde laktose var kun aktivt i børns maver. 

Prøv også at

1. Undersøg, om der er personer i jeres familier, der anvender mælkesyrebakterier som kosttilskud. Eller spiser mælkeprodukter for netop at få mælkesyrebakterier.
Lav et interviews med dem, der gør. Interviewet skal handle om, hvor meget de kender til mælkesyrebakterier og disse bakteriers egenskaber. Overvej nøje, hvilke spørgsmål I vil stille, så det ikke kun bliver spørgsmål, der kan svares ja og nej til.

2. I kan også vælge at lave en spørgeskemaundersøgelse hvor I fx kommer ind på 

 • Om folk kender til mælkesyrebakterier
 • Om folk kender til mælkesyrebakteriernes gode egenskaber
 • Om der er nogle, der indtager mælkesyrebakterier som kosttilskud og hvorfor

Få hjælp til at lave spørgeskema her.

Derefter samler I jeres informationer og udformer en statistik, der viser noget om generel viden om mælkesyrebakterier og deres gode egenskaber, samt hvor mange i jeres undersøgelse, der indtager det som kosttilskud. Formidl og forklar for jeres klasse sammen med resten af jeres fremlæggelse.

 

Kompetenceområder

 • Undersøgelse og modellering

Faglig søjler fra Fælles Mål  og faglig pointer

 • Natur og teknologi: teknologi og ressourcer samt menneket
 • Biologi: Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Fysik/Kemi: Produktion og teknologi 
 • Geografi: Naturgrundlag og levevilkår