Gå til hovedindhold

Mad og Krop

Mad og krop er et undervisningsprogram, som tager afsæt i, at elevene skal "forstå sin egen madpakke" og kunne forholde sig til de mange kostråd, de støder på i medierne.

Hvilke stoffer er næringsstoffer? Hvilke fødevarer indeholder fx mange kulhydrater eller er rig på omega3-fedtsyerer? Hvordan er næringsstofferne opbygget? Kan vi forstå deres egenskaber, ud fra hvordan atomer er sat sammen til molekyler?

Undervisningsprogram med tværfaglige aspekter

Undervisningsprogrammet fokuserer på de tværfaglige aspekter af kost og krop, således at både de biologiske og kemiske vinkler er tilgodeset.

Undervisningsprogrammet tager afsæt i, at elevene skal have viden om næringsstofferne (kulhydrater, fedt, proteiner, samt vitaminer, mineraler og vand), fordøjelsessystemet og næringsstoffernes omsætning i kroppen. Denne viden danner grundlaget for at arbejde videre med sundhedsperspektivet, som beskrives nærmere i det læringsobjekt der hedder ”Mad og sundhed”.

Afsluttende opgave

Den afsluttende opgave handler om, at elevene skal udarbejde forskellige foldere. Folderne tager afsæt i delelementer af Fødevarestyrelsens kostråd. Med udgangspunkt i en skabelon inviteres eleverne til at udfolde den viden, de har arbejdet med i de forudgående læringsobjekter. Målet er, at elevene skal udfolde kostrådene med deres faglige viden.

Skabeloner

Det er udarbejdet skabeloner med følgende ti  titler:

  • Spis grønt hver dag
  • Spis frugt
  • Fisk er godt
  • Kartofler, ris,pasta og brød
  • Vælg fuldkornsprodukter
  • Spis mindre sukker
  • Spar på fedtet
  • Drik vand
  • Spis varieret
  • Vær fysisk aktiv

Skabelonerne angiver nogle mulige overskrifter der kan indgå i folderen samt væsentlige indholdselementer, der fokuserer på de faglige begrundelser, som kan underbygge folderens råd og vejledning. Elevene kan vælge at tage afsæt i disse forslag eller selv ændre overskrifterne og vælge andre indholdselementer.

Det er også udarbejdet en helt tom folderskabelon, som udelukkende giver hjælp til opsætning af folderen. Her skal alt indhold altså vælges af eleverne selv. Klassen (eventuelt læreren alene) bestemmer målgruppen for folderen. Det kan fx være andre elever på skolen, familie, kunder i et supermarked eller besøgende på et sundhedscenter. Eleverne bliver således nødt til at forholde sig til, hvordan de kommunikerer et fagligt indhold til en bestemt målgruppe. 

Målgruppe

Undervisningsprogrammet kan anvendes i biologi og fysik/kemi i folkeskolens ældste klasser, samt i de gymnasiale uddannelser, fx i det naturvidenskabeligt grundforløb eller biologi på C-niveau.