Gå til hovedindhold

Verdensmål i naturgeografi-undervisningen

FNs verdensmål - bias.nu

I læreplanen for naturgeografi i gymnasiet indgår FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i  kernestoffet. 

Dette undervisningsmateriale fokuserer på de 17 verdensmål. Materialet består af otte undervisningsaktiviteter. Aktiviteterne behandler de verdensmål for bæredygtig udvikling, der berører naturgeografi og geografi i gymnasiet, både STX og HF.

De enkelte øvelser findes på hjemmesiden verdensmaalene.dk. Alle aktiviteterne er gratis og kræver ikke login.

Undervisningsmaterialet kommer vidt omkring, fra råstoffer i Congo til klimaforandringer i Grønland, affald i Stillehavet og i Danmark. 

De otte aktiviteter har følgende titler: 

  1. Solceller i Marokko 
  2. Skrald - affald eller råstoffer? 
  3. Råstoffer i mobilen - hvor kommer de fra?
  4. Plastik i verdenshavene
  5. Klimavidner - førstehåndsvidner til klimaforandringerne
  6. Bæredygtig energi i 2050
  7. Bæredygtige byer - vejen til en bæredygtig verden
  8. Rent drikkevand til alle 

Til hver aktivitet er der en introduktion og læsemateriale, og til de fleste aktiviteter er der til brug i undervisningen også film af forskellig varighed. Det er individuelt, hvor meget tid det tager at gennemføre de enkelte aktiviteter.

Afhængigt af hvor langt man er i skoleåret, og hvilke dele man har gennemgået før aktiviteten, vil de enkelte aktiviteter kræve meget eller slet ingen forudgående forberedelse. Læs derfor aktiviteten igennem, før du giver den til eleverne, da flere af de otte aktiviteter kræver, at man arbejder lidt med emnet inden.

Der står i aktiviteten, om den egner sig bedst til naturgeografi på C eller B-niveau.