Gå til hovedindhold

Kan du programmere en lyssensor til en plantekuvøse?

Denne aktivitet går ud på at bygge en lyssensor med micro:bit, der siden skal benyttes til at måle lysintensiteten i plantekuvøsen som et mål for fotosyntesen.

Eleverne oplever, at de selv kan konstruere måleapparater, der kan anvendes i deres forsøgsopstillinger.

Aktivitetsvejledning

BBC micro:bit har en indbygget lysmåler. Lysmåleren sidder i nogle af LED’erne. Den måler fra 0 (mørkt) til 255. Første gang du bruger lysmåleren, vil den vise 0, men når lysmåleren er aktiveret, viser den en måling af lysstyrken i rummet.

  1. Eleverne går ind på https://makecode.microbit.org/.
  2. Fra Input-menuen henter de blokken 'Når der trykkes på knappen [A]'.
  3. Fra Variabler henter de 'sæt [element] til'.
  4. De omdøber 'element' til 'Level eller styrke'.
  5. Under Input finder de blokken 'Lysniveau'.
  6. Fra Basic-menuen henter de 'vis nummer'.
  7. I dialogboksen sætter de 'Level eller styrke', som de finder under Variabler.

Eleverne tester koden. Bemærk, at lysmåleren første gang viser '0' i displayet. Eleven skal trykke kort på B-knappen. Efter et par gange vil den vise en måling af lyset mellem 0 og 255.

Koden skal se således ud:

Forklaring

BBC micro:bit har en indbygget lysmåler. Lysmåleren sidder i nogle af LED’erne. Den måler fra 0 (mørkt) til 255. Første gang du bruger lysmåleren, vil den vise 0, men når lysmåleren er aktiveret, viser den en måling af lysstyrken i rummet.

Eleverne kan også …

... ændre i koden, så programmet samler data i en tabel eller graf og ikke blot viser tallet på displayet.

Eleverne kan efterfølgende montere deres lysmåler i plantekuvøsen og derefter lave forskellige målinger, der kan sammenlignes med de andre gruppers data for samme opgave. Eleverne kan selv designe deres undersøgelse og kigge på placeringen af plantekuvøsen, lysindfaldet på forskellige tidspunkter af dagen, og hvad eleverne ellers finder interessant.

Kompetenceområder

Undersøgelseskompetencen. Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andre undersøgelser i naturfag.

Færdigheds- og vidensmål

Fysik/kemi  

  • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring.

  • Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data.

Faglige pointer

En lyssensor kan konstrueres ved hjælp af micro:bit, og eleven kan via sit måleapparat vurdere, om plantekuvøsen opfylder kravene fra udfordringen.