Gå til hovedindhold

Renseanlæg til Afghanistan

I Danmark har vi godt styr på vores spildevand. I alle byer er der renseanlæg, der renser spildevandet, så forurenende stoffer i vandet ikke udledes til naturen og ødelægger fødekæder og dermed biotoper.

Spildevandet bliver renset mekanisk, kemisk og biologisk, inden det udledes til naturen. Herefter indgår spildevandet i det store vandkredsløb, før det som grundvand genopstår som drikkevand.

Det er dog ikke alle steder i verden, man er så heldig at have rent drikkevand. I mange tidligere krigszoner og steder, hvor befolkningstallet stiger hurtigt, er spildevand en stor udfordring.

Ifølge FN’s verdensmål skal der inden 2030 opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og vandkvaliteten skal forbedres ved bl.a. at halvere andelen af ubehandlet spildevand.

Eleverne gennemfører en renseanlæg-udfordring, hvor de producerer en løsning, der kan rense spildevand i et katastrofeområde.

 

Aktivitetsplan - struktureret efter Engineering proces-modellen

Indledning

Hvis det er første gang du arbejder med engineeringforløb, så er det vigtigt, at du ser de animerede lærervejledninger under de enkelte delprocesser herunder.

Forstå udfordringen

Se vejledning

Hvis det er første gang, eleverne arbejder med engineering-metoden, så præsenter dem for engineering med denne video Hvad er Engineering. Se selv introduktionsvideoen og procesmodellen for yderligere information.

Iscenesæt udfordringen med video om spildevandsproblemer i Afghanistan, (minimum det første halvandet minut - filmen varer 7 minutter og 11 sekunder).

Lad eleverne læse udfordringen.

Lad eleverne sætte deres egne ord på udfordringen ved at benytte metodekortet Problemskitse

Undersøge
 

Se vejledning

 • Lad eleverne kortlægge den viden, der er nødvendig for at løse udfordringen. Brug metodekortet Videnskortlægning. Metodekortet skal printes i A3 og vidensfelter sættes på med post-it. Et godt alternativt er at udfylde metodekortet på “tavlen” i plenum. Vær opmærksom på, at den viden, der er nødvendig, afhænger af den vinkling, du måske har besluttet at give udfordring. 

 

Sæt eleverne til at gennemføre undersøgelser:

 • Eleverne undersøger, hvordan man renser spildevand i Afghanistan og andre steder. Derefter undersøger de, hvordan man renser vand i Danmark. Se Vandetsvej-filmen om rensningsanlæg.

 • Læs om renseanlæg i Danmark, herunder spildevandstyper, rensning, udledning, slam og sygdomsbakterier.

 • Eleverne laver øvelse med gær som erstatning for bakterier - brug evt. KloakLabs øvelse om biologisk rensning.

 • Eleverne undersøger den mekaniske rensning og laver øvelse - brug fx:
  DR Nørdakademiets forsøg om mekanisk vandrensning.

 • Bliv klogere på fældningsreaktioner på Vandetsvejs, kemisk rensning. 

 • Lad eleverne lave fældningsreaktioner med Aktivitet: Fældningsreaktioner 

 • Lad eleverne påvise glucose med Aktivitet: Påvisning af glucose

 

Få ideer
 

Se vejledning

Konkretisere
 

Se vejledning

 

 • Lad eleverne udfylde metodekorket Læg en plan s 1 , punkt 1 og 2 

Konstruere 
 

Se vejledning

 1. Sæt eleverne i gang med at konstruere deres prototype. 
 2. Den største udfordring i delprocessen er, om alle elever kender deres opgave,  og om de udfordres i forhold til at variere de opgaver, de hver især bidrager med. Benyt evt metodekortet Opgavefordeling
 3. Lad eleverne fortsætte med at udfylde Engineering poster og husk eleverne på at tage billeder af prototyperne og indsæt i engineering-posteren.

Forbedre
 

Se vejledning

 

 • Til brug for test af renseanlægget fremstilles spildevand ved at blande plaststumper, jord, sand, rapsolie, opvaskemaskinepulver, sukker og ammoniak og røre det hele sammen.
 • Vejledning til delprocessen ‘Test’ - inden I tester, skal I gøre jer nogle overvejelser om, hvilke data I vil have med fra selve testen.
 • Test nu det vand, der kommer ud af renseanlægget. Det kan gøres med kemisk analyse. Brug fx DTU’s eksperiment 5.3, kemisk analyse.
 • Aktivitet: Test spildevand med benedicts reagens - test, om der er mere glucose i jeres spildevand.
 • Vejledning: Diskuter og gør bedre (udskoling) - undersøg bl.a. ud fra testresultaterne, om det er muligt at forbedre prototypen. Forbedringsmuligheder kan fx være i forhold til, hvor længe vandet skal være i de forskellige beholdere. Eleverne bør opdage, at fældningsreaktioner går meget hurtigt, mens det tager lang tid for gæren at opbruge sukkeret.

Se vejledning

Præsentere

 • Eleverne læser om FN’s 6. verdensmål om rent vand og sanitet.
 • Eleverne forbereder en præsentation af deres renseforløb. Skriv kravene til præsentationen på tavlen. Det kan fx være:
  • Hvordan bidrager jeres løsning til Verdensmål nr. 6?
  • Hvordan undersøger I om jeres løsning virker?
  • Hvilke overvejelser er vigtigst, hvis løsningen skal skaleres til konkret praktisk anvendelse? 

 

Kompetenceområde

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan designe enkle undersøgelser af næringsstoffer i vand. Eleven har viden om undersøgelsesdesign.

Modelleringskompetence

 • Eleven kan fremstille modeller af renseanlæg og anvende sammensatte modeller til at beskrive processer. Eleven kan visualisere modeller af eget design, før de bygges.

Perspektiveringskompetence

 • Eleven kan perspektivere den konkrete fortælling til katastrofeområder generelt og til FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet.

Kommunikationskompetence

 • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om rent vand for fremtidige generationer. Eleven kan tilegne sig viden om vand og vandrensning via multimodale tekster på nettet.

Fællesfagligt fokusområde

 • Drikkevand for fremtidige generationer