Gå til hovedindhold

Lodrette haver

Landbrug har i mange år været et fast tema i udskolingen i forhold til begreber som bæredygtighed og gødning. Det er ikke altid lige let for eleverne at forholde sig til denne problematik, da stadig flere elever bor i byerne. Denne rammesætning tager derfor udgangspunkt i en urban problemstilling:

Hver dag stiger antallet af mennesker på jorden med ca. 200.000. Det bliver til over 70 mio. flere mennesker om året, som både skal have mad, adgang til rent drikkevand og et sted at bo. Det skaber et stort pres på jordens ressourcer, og på hvordan vi producerer vores fødevarer.

Det har gennem de seneste årtier været en tendens, at befolkningen flytter fra landet til byen, hvorfor befolkningstallet i byerne stiger voldsomt i disse år. Mange mennesker i byerne ønsker at leve mere bæredygtigt, hvor fødevarer kun transporteres over korte afstande, og hvor byerne fremstår grønne og organiske.

På den baggrund er urban gardening begyndt at vinde frem. Baggårde, parker og tagtoppe bliver omdannet til  køkkenhaver, som kan være med til at forsyne byboerne med grøntsager. For at udnytte pladsen endnu bedre, er der nogle, som begynder at dyrke haver på lodrette vægge. De lodrette haver kan indeholde en langt større mængde planter pr. kvadratmeter end en traditionel have, og på den måde øges produktionen.

Eleverne gennemfører en Lodrette haver-udfordring, hvor de finder frem til en løsning, der kan producere fødevarer på bæredygtigt grundlag i byerne.

Aktivitetsplan - struktureret efter Engineering proces-modellen

Se vejledning

 

Forstå udfordringen

Se vejledning

Undersøge

Der findes mange relevante undersøgelser, eleverne kan udføre i forbindelse med deres lodrette haver. Det kan være en fordel, at eleverne i første ‘runde’ springer disse undersøgelser over og konstruerer første prototype af deres lodrette haver, vender tilbage til disse undersøgelser og herefter forbedrer deres prototyper.

 

Se vejledning

 

Få ideer

Se vejledning

 

Konkretisere

Se vejledning

 

Konstruere

Se vejledning

Forbedre

Se vejledning

 

Præsentere

  • Eleverne læser om FN’s verdensmål (især 2,11,12 og 15 kan være relevante). 

  • Desuden producerer de en salgsvideo, hvor de bruger naturvidenskabelige argumenter for at argumentere for deres produkt og inddrager de etiske aspekter fra FN’s verdensmål.

 

Kompetenceområde

Undersøgelseskompetence

  • Eleven kan designe enkle undersøgelser af plantevækst under forskellige betingelser som fotosyntese, jordbund, gødning, lys og temperatur.
  • Eleven har viden om undersøgelsesdesign.

Modelleringskompetence

  • Eleven kan fremstille modeller af kvælstofs kredsløb og anvende sammensatte modeller til at beskrive processer i forhold til bæredygtig produktion af fødevarer.
  • Eleven kan visualisere modeller af eget design, før de bygges.

Perspektiveringskompetence

  • Eleven kan perspektivere udfordringerne i bæredygtig produktion af fødevarer generelt og til FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid, især med fokus på mål nr. 2, 11, 12 og 15.

Kommunikationskompetence

  • Eleven kan diskutere problemstillinger om fremstilling af fødevarer på bæredygtigt grundlag.
  • Eleven kan tilegne sig viden om planter og vækstvilkår via multimodale tekster på nettet.

Fællesfagligt fokusområde

  • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.