Gå til hovedindhold

Livet i vandhullet

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Hvis skolen har passende udstyr kan I måle iltniveauet i vandet og undersøge om iltniveauet ændrer sig. Hvis det ændrer sig, hvad skaber så ændringen? I kan overveje, hvorfra vandplanterne får kuldioxid til fotosyntesen.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Medmindre forholdene er meget usædvanlige, er det usandsynligt, at fiskene vil opbruge ilten og dø, da ilten fra luften opløses i vandet. Kuldioxid opløses også i vand, og planter bruger kuldioxid i fotosyntesen. Ilten fra fotosyntesen diffunderer ud i vandet, hvor fiskene kan optage ilten. Kan I finde eksempler, der ændrer iltkoncentrationen i vandet. Hvad kan forårsage dette, og hvordan kan det undgås? Hvilke konsekvenser har iltsvind for fisk og andre dyr, der lever i vandet?