Gå til hovedindhold

Kemiforløb

Med folkeskoleloven af 1994 blev faget natur/teknik fra 1. til og med 6. klasse et integreret naturfag, der samler de klassiske naturfaglige fagområder – biologi, fysik, geografi og kemi.

Det nye naturfag blev beskrevet som et praktisk, undersøgende og eksperimenterende fag, hvor elevernes arbejde er det centrale.

Faget har haft en lidt omtumlet tilværelse, først og fremmest fordi der mangler uddannede naturfagslærere til at varetage undervisningen.

Der er i årenes løb udgivet meget forskelligt undervisningsmateriale til faget, men der har efter projektet 'Kemi for de yngstes' vurdering manglet et materiale, der har fokus på kemi. 

Derfor er der i projektet udviklet fem forløb, der tager udgangspunkt i kemi, men er reelle natur/teknik-forløb, da alle forløb inddrager mange andre aspekter end den rene kemi. 

Forløbene er udviklet af en række naturfagsildsjæle, der alle er naturfagslærere.

Forløbene er udviklet med støtte fra Haldor Topsøe a/s