Gå til hovedindhold

Hvor kommer lyden fra?

Hvorfor mon?

 • Hvor meget lyd/støj kan mennesket tåle at høre? 
 • Hvorfor har vi to ører i stedet for bare et enkelt?

Inden du starter

Det kan du bruge:

 • 5-6 stykker af dine klassekammerater.
 • Et forholdsvis stort rum eller udendørs areal, hvor der er rimelig stille.

Pris pr. forsøg:
Gratis

Sådan gør du

 1. 1 person sætter sig i midten af lokalet med lukkede øjne.
 2. De andre fordeler sig i cirkel rundt om personen i midten.
 3. Dem i cirklen skiftes til at sige en lyd, mens personen i midten med lukkede øjne peger i den retning, han/hun synes, lyden kommer fra. Peger personen i midten i den rigtig retning?

 1. Prøv at variere afstanden til personen i midten. Gør det nogen forskel hvor langt væk i står fra ham/hende i midten?
 2. Personen i midten med lukkede øjne skal nu putte en finger i sit ene øre.
 3. Personerne i cirklen skiftes igen til at sige en lyd og personen i midten peger i retning af lyden.
  • Er det lige så nemt som før at pege i den rigtige retning?
  • Hvorfor tror du (ikke), det er lige så nemt, når du kun kan høre med det ene øre?

Hvad tror du?

 • Tror du, du kan finde ud af, hvor lyden kommer fra med lukkede øjne og altså kun ved brug af dine ører?
 • Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad tror du, der skal til for at en robot kan høre, hvor lyden kommer fra, ligesom du kan?
 • Hvilke maskiner bruger samme metode, som du bruger, til at afgøre, hvor lyden kommer fra, når de skal udføre deres opgave?

Forklaring

Der er to ting, der samarbejder for at retningsbestemme lyden. Det ene er afsenderen til lydkilden, og det andet er modtageren af lyden. Man skal have hørelse på begge ører for at kunne høre, hvor lyden kommer fra. Den lille tidsforskydning mellem de to ørers opfattelse er nok til, at hjernen kan registrere, hvor lyden kommer fra.

Den lyd, dine klassekammerater afsender spredes med vibrationer ud i alle retninger. Vibrationen når frem til dit øre og får din trommehinde til at vibrere. Trommehindens vibration får en meget tynd knogle inde i dit øre til at vibrere og knoglen omsætter vibrationen til et signal, som din hjerne kan forstå. Ved en normal hørelse modtager hjernen lydsignalet fra begge ører og sammenligner de to signaler. Det øre, der befinder sig tættest på lyden, vil opfatte lyden lidt højre end det øre, der befinder sig længst væk fra lydkilden. Signalet til hjernen vil derfor være lidt stærkere. Herved kan du få en idé om, hvor lyden kommer fra. Tidspunktet, hvor signalet bliver opfattet af hjernen, er også lidt forskelligt fra de to ører. Dette er med til at skærpe din evne til at bestemme, hvilken retning lyden kommer fra.

Lyd er små trykændringer. Og lyd kan kun opstå, når molekyler bevæger sig. På Jorden har vi luftmolekyler. På Månen er der ingen luftmolekyler og derfor ingen lyd.

Lyd kan rejse gennem stoffer. I vores luft rejser lyd med ca. 340 m/sek. I saltvand er lydens fart næsten 1500 m/sek. Og banker du på et stykke stål, så rejser lyden med 5000 m/sek. Lydens styrke kan måles med en lydmåler – en dB-måler. Enheden hedder decibel og forkortes dB.

Når lydtrykket bliver større end 80 dB, kan hørelsen tage skade. Det laveste på dB-skalaen er 0, som er grænsen for, hvad det menneskelige øre kan høre. Hjemme hos dig selv, i en stille dagligstue, vil der normalt være omkring 20-30dB støj.

Almindelig tale foregår typisk med omkring 60 dB. Støj fra trafikken på en travl gade ligger på omkring 65 dB. Nogle lastbilers motorer kan dog komme helt op på 85-90 dB. En motorsav, en brolæggerjomfru og andet kraftigt maskineri kan komme op på 110 dB. Flyverne på en landingsbane har støj på omkring 120 dB, hvilket er meget tæt på menneskets smertegrænse på 130 dB.

Elevvejledning

”Hvad siger du?” - Bliv klogere på lydens rejse fra afsender til øre, og få en bedre forståelse af, hvordan din hørelse fungerer. Få blandt andet et indblik i, hvordan du kan høre, hvor lyden kommer fra.

 • Hvor meget lyd/støj kan mennesket tåle at høre?
 • Hvorfor har vi to ører i stedet for bare et enkelt?

Du skal bruge

 • 5-6 stykker af dine klassekammerater.
 • Et forholdsvis stort rum eller udendørs areal, hvor der er rimelig stille.

Sådan gør du

 1. 1 person sætter sig i midten af lokalet med lukkede øjne.
 2. De andre fordeler sig i cirkel rundt om personen i midten.
 3. Dem i cirklen skiftes til at sige en lyd, mens personen i midten med lukkede øjne peger i den retning han/hun synes lyden kommer fra. Peger personen i midten i den rigtig retning?
 4. Prøv at variere afstanden til personen i midten. Gør det nogen forskel hvor langt væk i står fra ham/hende i midten?
 5. Personen i midten med lukkede øjne skal nu putte en finger i sit ene øre.
 6. Personerne i cirklen skiftes igen til at sige en lyd og personen i midten peger i retning af lyden.

 

Er det lige så nemt som før at pege i den rigtige retning?

Hvorfor tror du (ikke), det er lige så nemt, når du kun kan høre med det ene øre?

 

Kilde

Forsøget er produceret af "The happy scientist", hvor du kan finde et link til den engelske udgave af forsøgsbeskrivelsen. Linket virker kun, hvis man er medlem. 

www.hoerelse.info 

Tegninger: Michael Pedersen