Gå til hovedindhold

Hvor høj en temperatur kan du opnå?

Eleverne skal undersøge, hvor høj en temperatur kroppen/en del af kroppen kan opnå. I denne aktivitet skal eleverne programmere en micro:bit, så den kan bruges som et termometer.

Udfordringen er meget konkret og afgrænset, hvilket gør aktiviteterne overskuelige.
 

Materialer

Aktivitetsvejledning 

Brug denne aktivitetsvejledning som handout til eleverne:

 1. Start med introforløbet, som DR har lavet: https://www.dr.dk/skole/ultrabit/introforloeb-ultrabit. Under Input lærer du, hvordan micro:bit’en kan måle temperaturen.
 2. Nu skal du tilslutte micro:bit’en til din computer og lave et program, så du kan aflæse rumtemperaturen. 
 3. Afprøv programmet i simulatoren.
 4. Navngiv programmet, og overfør det til micro:bit’en, se video. https://www.dr.dk/skole/1-2-3-ultrabit (forløbet om at lave et navneskilt)

Nu skal I til at undersøge jeres kropstemperatur. I måler jeres kropstemperatur ved at benytte den fingermåler, der kan knyttes til mikro:bit’en. Lav program og aktivitet, og optimer det, så det løser udfordringen på den bedste måde.

Udfordringer er følgende:

 • Hvad vil I gøre for at måle så høj en temperatur som muligt? I må kun anvende jeres egen krop.
 • Hvordan måler I den højeste temperatur, og hvor hurtigt reagerer micro:bit’en på forandring? 
 • Hvor måler micro:bit’en temperaturen? 
 • Måler micro:bit’en rigtigt? Sammenlign med et analogt termometer.
 • Hvor hurtigt måler et analogt termometer?
   

Forklaring 

Øvelsen er tænkt som en intro til micro:bit og er inspireret af engineering-processen.

 • Micro:bit’en er udstyret med et termometer, der kan måle temperatur i grader celcius.
 • Temperaturfunktionen måler temperaturen på mikroprocessorens centralenhed (processor), der normalt vil have ca. samme temperatur som omgivelserne.
 • Find processoren på micro:bit’en (modsat side af lysdioderne). (Den simple forklaring)

Her et uddrag fra BBC’s side om micro:bit

The BBC micro:bit does not have a dedicated temperature sensor. Instead, the temperature provided is actually the temperature of the silicon die on the main CPU. As the processor generally runs cold though (it is a high efficiency ARM core), the temperature is a good approximation of the ambient temperature ... you might warm up if you give the processor a lot of work to do though, and don't sleep!
The temperature sensor has a high precision, but isn't trimmed for accuracy. In other words, it can sense changes in temperature very well, but there may be (and probably is) base line offset. i.e. it might return 20 degrees when it's actually 17, but it would return 21 when it is 18 etc.

https://www.microbit.co.uk/functions/temperature 

Prøv også at …

Kan man bruge micro:bit’en til digital overvågning af patienters temperatur? Undersøg eksempelvis jeres klasse/skole, hvor er det koldt/varmt? Trækker det ved vinduerne? 

Hvornår vil du bruge et analogt termometer, og hvornår vil du anvende et digitalt termometer?
 

Kompetenceområder:

 • Undersøgelse

Faglig søjle fra Fælles Mål:

 • Mennesket 

Faglig pointe:

 • Analog og digital temperaturmåling og aflæsning, kropstemperatur