Gå til hovedindhold

Hvilke materialer kan være gode til plantekuvøsen?

Eleverne vælger, hvilke materialer de vil bruge til at konstruere deres plantekuvøse ud fra deres undersøgelser.

Eleverne designer selv deres undersøgelser, som kan hjælpe med at vælge, hvilke materialer de skal arbejde med.

Aktivitetsvejledning

Det kan være en fordel, at eleverne har adgang til Geigertælleren under faserne  ”Konkretisere”, ”Konstruere” og ”Forbedre”, da de hele tiden kan optimere og måle på deres produkter.

Opsæt en til tre stationer, alt efter hvor meget udstyr, der er tilgængeligt. Hver station skal have en geigertæller og en kilde. Der skal være samme afstand mellem kilde og geigertæller på alle stationer.

  1. Kilden opsættes i et stativ med Geiger-Müller-tælleren overfor med en afstand på maksimum 10 cm. Afstanden skal være den samme ved alle kilderne.
  2. De materialer, der ønskes undersøgt (papir, akvarie, flasker, plastbeholder, dåser, vand, stanniol, osv.) undersøges systematisk. HUSK at måle baggrundsstrålingen, og træk den fra resultaterne.  

Eleverne vælger selv, hvad de vil undersøge med materialet, og i hvilken kombination. Det er vigtigt, at de får skrevet ned, hvad de undersøger, og at de laver tre på hinanden følgende målinger.

Forklaring:

Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidste om, at der er forskel på materialerne, og at strålingen bliver bremset og ikke nødvendigvis stoppet.

Lad eleverne forklare i klassen, hvorfor de har valgt de materialer, de har ud fra deres undersøgelser og beregninger. På den måde bidrager de enkelte elevers/gruppers arbejde til den samlede forståelse i klassen, hvilket giver mulighed for at lære af hinanden undervejs og bidrage til hinandens løsninger.  

Eleverne kan også ….

Lave beregninger på materialeforbruget, i forhold til hvor effektiv det er. Eleverne skal i deres præsentation gøre sig tanker om materialevalg og begrunde dette, så det kan med fordel allerede italesættes her.

Undervejs vil eleverne kunne kvalificere deres ideer fra tidligere, og derfor kan eleverne med fordel revidere deres ideer efter denne øvelse.

Kompetenceområder

Undersøgelses- og perspektiveringskompetencen.

Færdigheds- og vidensmål

Undersøgelse i naturfag

  • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.

  • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag.

Faglige pointer

At hvis man kombinerer to gode materialer, behøver det ikke blive dobbelt så godt