Gå til hovedindhold

Hvilke arbejdsspørgsmål ligger bag

Elever der stiller spørgsmål

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Eleverne skal finde ud af, hvilke spørgsmål de egentlig har svaret på i løbet af arbejdet med problemstillingen om at sammensætte Ivans kost. Dette skal bl.a. bidrage til at skabe sammenhæng mellem det fagopdelte og det fællesfaglige arbejde i naturfag.

Målene med, at eleverne gennemfører aktiviteten, kunne således lyde:

 • At eleverne identificerer naturfaglige arbejdsspørgsmål i et indholdsområde.
 • At eleverne bliver klædt på til selvstændigt arbejde med problemstillinger og arbejdsspørgsmål i såvel fagopdelte som fællesfaglige sammenhænge.

Hvad skal der bruges?

 • Et digitalt redskab som eleverne kan komme med bud i på samme tid fx Padlet, som kan tilgås via Skoletube (se uddybning nedenfor).
 • Kort tekst skrevet i klassens læringsplatform - som i eksemplet nedenfor eller tilpasset.

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: Ca. 30 min.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 5 min.Lytter til lærerens forklaring.Introducerer sammenhæng mellem problemstilling og arbejdsspørgsmål og giver et eksempel.
Ca. 10 min.Taler gruppevist sammen og skriver bud på spørgsmål ind i klassens Padlet. 
Ca. 15 min.Deltager i opsamling.Styrer gruppering af spørgsmålene på klassens Padlet.

Instruktion og vejledning

Lærerens skriftlige instruktion fx på klassens læringsplatform kan udgøres af følgende, som kan klippes direkte over eller tilpasses den enkelte klasse: 

Hvis … er svaret, hvad er spørgsmålet?
Hvilke arbejdsspørgsmål har vi egentlig arbejdet med, når vi kigger tilbage? Vi vender tingene på hovedet og finder ud af, hvilke spørgsmål der gemmer sig bag alt det, I har arbejdet med og er blevet klogere på i forløbet.


Problemstillingen vi arbejdede med lød således: Hvordan kan vi sammensætte Ivans kost, så han forbliver sund og har energi til at komme gennem dagen?

Både når vi arbejder fagopdelt og fællesfagligt kan problemstillinger være omdrejningspunktet.

I fællesfaglige forløb SKAL de spille en rolle, og derfor øver vi os.

Hvilke arbejdsspørgsmål har vi egentlig belyst problemstillingen ved hjælp af i klassens arbejdet med at sammensætte Ivans kost?


Her er et eksempel:

Når vi har lært dette...

 • ...at energi i maden angives i både kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal)
 • ...at den ene måleenhed er en international standard og den anden en ældre måleenhed, der sidder godt fast i hverdagssproget
 • ...at der skal ganges henholdsvis divideres med 4,2, når vi skal omregne fra den ene måleenhed til den anden

...så kan spørgsmålet bag lyde: Hvad er forskelle og ligheder på de to måleenheder for energi i maden?

Nu skal I selv i grupperne “backtracke” og finde ud af, hvilke spørgsmål der gemmer sig bag det, I ved og har fundet ud af om energi i fødevarer, energibehov, aktivitetsniveau osv. 


Gør sådan her:

 • Gå ud i et møde i jeres gruppe.
 • Tal sammen og skriv jeres bud på spørgsmål, som det I har lært og ved nu, udgør svaret på på klassens Padlet. I kan bruge det eksempel, jeg fortalte før - men med jeres eget indhold:
  • Når vi har lært dette… at (bla bla bla) og at (bla bla bla)... så er spørgsmålet bag: (bla bla bla?)
 • Kom tilbage til fællesmødet kl. __, så samler vi op sammen.

Lærerens vejledning undervejs og i den fælles opsamling kan tage udgangspunkt i andre eksempler på bagvedliggende spørgsmål fx:

 • Hvordan hænger energibehov og aktivitetsniveau sammen?
 • Hvordan beregner vi en persons energibehov?
 • Hvordan lyder de officielle kostråd?
 • Hvilke slags fedt findes, og hvad er sundest?

Når gruppernes bud er inde på Padletten og klassen samlet i fællesmødet kan læreren styre en omorganisering af spørgsmålene, så de bliver grupperet på Padlettens “opslagstavle” fx en samling af spørgsmål, der har med måleenheder at gør, spørgsmål om aktivitetsniveau, om energigivende næringsstoffer osv.

Hvad kan ellers være rart at vide?
 

Om værktøjet Padlet

Det digitale værktøj Padlet er tilgængeligt på Skoletube og fungerer som en slags opslagstavle. Værktøjet er særlig handy i en fjernundervisningssituation, i det alle klassens elever kan komme med input på samme tid. Læreren har på forhånd oprettet Padletten og delt linket via klassens læringsplatform. Eleverne laver opslag ved at dobbeltklikke på Padletten.

Om at bruge arbejdet videre i et fællesfagligt forløb

Det er muligt yderligere at tydeliggøre sammenhængen mellem det fagopdelte og fællesfaglige arbejde ud fra problemstillinger og arbejdsspørgsmål. 

Det kan gøres ved at inddrage klassens Padlet med arbejdsspørgsmål fx i opstarten af et fællesfagligt forløb à la “Her er jo den problemstilling, vi arbejde med, da vi sammensatte kost til Ivan, og der havde I arbejdet med alle disse arbejdsspørgsmål (...). Nu skal vi i gang med at stille de spørgsmål, vi vil undersøge nu…”

Det kan også gøres ved at lade eleverne skrive problemstillingen omkring Ivan og arbejdsspørgsmålene fra klassens Padlet ind i en eventuel naturfagsportfolio, som eleverne måtte have, som de samler til bunke i.