Gå til hovedindhold

Hvem skal jeg redde først?

Workshop førstehjælp PH Metropol - Naturvidenskabsfestival 2014 @ Carsten Andersen

Et fagligt forløb om førstehjælp

Hurtige og målrettede beslutninger kan redde liv. Når der sker en ulykke, og man skal yde førstehjælp, er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre, i hvilken rækkefølge det skal gøres og hvorfor. Det kræver viden om fx kroppens reaktioner, knogler og kredsløb.

I første omgang får eleverne dog til opgave at træffe beslutningerne uden disse forudsætninger. Derefter kommer de gennem et forløb, som klæder dem fagligt på til måske at ændre deres umiddelbare vurdering. Gennem forløbets aktiviteter får eleverne samtidig viden om førstehjælp og førstehjælpsteknikker, som de kan bruge, hvis uheldet en dag er ude.

Her får du 5 aktiviteter til dit undervisningsforløb:

  1. Hvem skal jeg redde først?
  2. Store og små pupiller
  3. Hvad sker der, når en knogle brækker?
  4. Hvorfor er det vigtigt at lære førstehjælp?
  5. Hvad har eleverne lært?

 

Fælles Mål Udskoling Biologi

Undersøgelseskompetencen, ”Krop og Sundhed”, fase 2
Færdighedsmål: Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale
Vidensmål: Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø

Modelleringskompetencen, ”Krop og sundhed”, fase 1
Færdighedsmål: Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem.
Vidensmål: Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons.

Forløbet er udviklet som en del af temaet for Naturvidenskabsfestival 2016: Hjerte og Hjerne.