Gå til hovedindhold

Hvad sker der med vandet?

I denne aktivitet oplever eleverne, at vand kan fordampe, selv om det ikke koger. De finder også ud af, at der kan være kalk eller salt i vandet, selv om man ikke kan se det, før alle vandmolekylerne er fordampet væk.

Denne øvelse kan laves i mindre grupper eller i klassen.

Aktivitetsvejledning

  1. Hæng det udprintede før-billede af petriskål op - Bilag - Hvad sker der med vandet i petriskål?
  2. Hvad sker der, hvis man lader petriskålen stå fremme på bordet i en uge? Hver elev udfylder en post-it med sin hypotese.
  3. Alle post-its samles sammen. Del sedlerne op i temaer, og sæt dem på A3-ark, temaerne kan fx være ‘ingenting’, ‘væk’, ‘sump/grøn/ulækker’, ‘bakterier’.
  4. Vis efter-billedet, og bed eleverne forklare for hinanden eller i plenum, hvorfor vandet fordampede.
  5. Udelad evt. pkt. 2 og 3, og brug i stedet grubletegningen.

Forklaring

I løbet af et par dage fordamper alle vandmolekylerne fra petriskålen. Det sker så hurtigt, at hverken alger eller andre vækster når at gro i petriskålene. Hvis man varmer vandet i petriskålen op, kan man se vandmolekylerne forlade skålen i en hvid damp. Selv ved stuetemperatur river nogle af vandmolekylerne sig fri af væsken i petriskålen, og efter nogle dage er alle vandmolekyler fordampet væk.

Materialer

  • Før og efterbilleder af vand i petriskål (billeder til print kan downloades til højre). 

  • PDF iconGrubletegning.