Gå til hovedindhold

Hvordan kan en højttaler spille flere frekvenser samtidigt?

Hvordan kan din højttaler spille lydbølger med flere forskellige frekvenser samtidigt? 

Se videoen, og hent det udviklede materiale, som du finder i boksen "Hent filer". Der er både materiale til elev og underviser.
 

Relevante udpluk fra læreplanen for fysik C/B/A

Stx C/B/A-niveau
Grundlæggende egenskaber for bølger:

•    bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart og interferens
For lyd specifikt

•    fysiske egenskaber ved lyd 

Htx B/A-niveau

Grundlæggende egenskaber ved bølger:

•    bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens

Skriftligt arbejde

 

STX

B-niveau:

  • Eleverne skal præsenteres for de krav til løsning af skriftlige opgaver, som gælder ved den skriftlige prøve i fysik på A-niveau.

A-niveau:

  • Arbejdet med problemløsning skal tydeliggøre kravene til elevernes beherskelse af de faglige mål i forbindelse med den skriftlige prøve i fysik A.

HTX

B-niveau:

  • Eleven arbejder løbende, og specielt i den sidste del af forløbet, med et antal simplere fysikopgaver, der tager afsæt i konkrete, anvendelsesorienterede fysiske situationer.

A-niveau:

Det skriftlige arbejde skal medvirke til at sikre elevernes fordybelse i faget og omfatter skriftlig problemløsning}