Gå til hovedindhold

Marsvin og sælers evolution og tilpasning

Undervisningsoplægget omhandler marine havpattedyr med fokus på marsvin og sæler og deres tilpasning til havet.

Tema om havpattedyr kan bruges til at komme ind på emner som f.eks. tilpasning, adfærd, fødesøgning, respiration, bevægelse og systematik. Ud fra et konkret eksempel får eleverne kendskab til flere biologiske emner. 

Forløbets emne kan indgå i tværfagligt samarbejde med fysik/kemi, men også med geografi. Forløbet er bygget op i tre dele, forberedelsesdelen hjemme på skolen, værkstedsdelen på Fjord- og Bæltcenteret og efterbehandlingsdelen hjemme på skolen.

Forløbet indeholder

Som optakt til besøget på Fjord&Bælt arbejdede klassen med Evolution udfra Bios B side 150 om Darwins rejser 

  • Oplæg om marsvin og sæler og deres evolution 
  • Undervisningen tog i vid udstrækning udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og undersøgelser.

Besøg på Fjord&Bælt, hvor eleverne arbejdede med hands-on forsøg indenfor 

”EVOLUTION, TILPASNING OG FYSIOLOGI”

Iagttagelsesøvelse - sæl og marsvin: lav en hypotese: Hvilket dyr gik først i vandet?  -  4 stationer

Evolution (Marsvin, sæl, menneske) 

Stikord til iagttagelsesøvelsen:

  • Ånding, hvor ofte kommer dyrene op til overfladen – systematisk tælling af dyrets åndedræt. Observer antal åndinger. Observer forskellen på sæler og marsvin. 
  • Hvor sidder åndedrætsorganet? 
  • Knurhår + / - Hvad er formålet med knurhår?
  • Sammenligning af sæl, marsvin og menneske: Tilpasning: kropsform, + - luffer, bevægelse i vandet: Øvelse på Fjord og Bælt ved at undersøge skeletter i udstillingen.

Fysiologi (marsvin og menneske)

Iltindhold i blodet når marsvinet dykker (dykkepulsen er lavere, kredsløbet til lungerne er lukket…)

Eleverne skal måle forsøgspersoners iltindhold og puls - både over og under vand- ved hjælp af et pulsoximeter, og sammenligne med marsvin.  På marsvinet mærkes pulsen på hjerteraten.

Føde og spæklag

Spæklaget måles på marsvin og sæl og sammenlignes med data fra hele året, samt data om fødeindtag henover året

  • Foretage omkredsmålinger på marsvin, hvor eleverne noterer tallene. Eleverne må ikke selv måle. Data på omkreds af marsvin (svinger hen over året). Samt data på fødeindtag.
  • Sammenligne med menneskets fedtlag. Måle på forsøgsperson med en fedttang . Vægt og billeder af mennesker med forskellige fedtprocenter. Samt fedtmåler
  • Bearbejde data matematisk og grafisk. På den baggrund skal de lave tolkninger og evt. hypoteser

​Som afslutning på forløbet lavede eleverne en skriftlig opgave.