Gå til hovedindhold

Guid til naturfaglige begrundelser

Elever der tænker

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Eleverne skal have en klar idé om, hvad det vil sige at argumentere naturfagligt, så de er klædt på til at argumentere naturfagligt for deres valg bag Ivans kost.

Målet med, at eleverne guides til naturfaglige begrundelser, kunne således lyde:

 • At eleverne selvstændigt kan formulere naturfaglige begrundelser for deres valg af sammensætning af kost.

Hvad skal der bruges?

 • Kort tekst skrevet i klassens læringsplatform - som i eksemplet nedenfor eller tilpasset.

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: Ca. 10 min.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 10 min.Lytter til lærerens forklaring.Kommer med eksempler på naturfaglige og ikke-naturfaglige argumenter.

Instruktion og vejledning

Lærerens skriftlige instruktion fx på klassens læringsplatform kan udgøres af følgende, som kan klippes direkte over eller tilpasses den enkelte klasse:

Hvad var det nu, vi skulle lære?

Vi genopfrisker lige, hvad det er meningen, at I skal have ud af arbejdet med at sammensætte Ivans kost.

I skal hver især skal kunne: 

 • Undersøge energiindhold i fødevarer. 
 • Vurdere fødevarer i forhold til de officielle kostråd. 
 • Sammensætte en kost, der passer til en given persons energibehov - og argumentere naturfagligt for det.

Hvordan kan vi så forstå 'argumentere naturfagligt'?

 • At 'argumentere' betyder i vores sammenhæng at begrunde - altså svare på 'hvorfor?'
 • At 'argumentere naturfagligt' betyder derfor at begrunde ud fra noget naturfagligt - svare på 'hvorfor? Hvad inden for naturfag taler for det?'
 • Andre slags begrundelser kan være fine i andre sammenhænge. Fx er det ok at begrunde sit valg af sengetid med "...fordi der er jeg træt." Eller sit valg af bluse med "...fordi jeg synes, den er flot".

Men dennne slags begrundelser er ikke naturfaglige. Der skal vi have andre argumenter, der bunder i naturfaglige forklaringer, i spil fx:

 • "...fordi det passer med det energibehov, vi har beregnet, at en 14-årig dreng har..."
 • "...fordi der er planteprotein i, som i følge kostrådene er både et sundt valg og godt for klimaet sammenlignet med animalsk (=dyre) protein..."
 • "...fordi det stemmer overens med kostrådet fra Sundhedsstyrelsen om, at..."

Det lille ord 'fordi' er altså kodeordet her. Og det, som kommer bagefter 'fordi' skal være naturfagligt og ikke bare noget, man synes, man føler, man har lyst til osv.

Efter lærerens gennemgang ud fra ovenstående boks kan der eventuelt lægges en kort runde ind, hvor eleverne opfordres til i chatten på klassens fjernundervisningsplatform (Teams, Google Meet, Zoom el. lign.) at skrive hver én naturfaglig begrundelse. Den kan have med energi i fødevarer, energibehov m.m. at gøre - eller udvides til også at måtte omfatte andre naturfaglige emner.

Således tages i al hast “temperaturen” på, hvor let eller svært det er for eleverne at forstå det med de naturfaglige begrundelser.